Hỗ trợ, Hỗ trợ phần mềm zoom

Các vai trò trong Zoom Webinar

Các vai trò trong Zoom Webinar

Hội thảo trực tuyến (Zoom Webinar) sẵn có nhiều vai trò: người chủ trì, đồng chủ trì, người tham gia chính và người dự thính. Người chủ trì sẽ chỉ định vai trò của bạn trong hội thảo trực tuyến.

Người chủ trì hội thảo trực tuyến là người dùng mà vì họ hội thảo trực tuyến được lên lịch. Họ có đầy đủ quyền quản lý hội thảo trực tuyến, người tham gia chính và người dự thính. Trong hội thảo trực tuyến, chỉ có một người chủ trì. Người chủ trì có thể làm những việc như bắt đầu và kết thúc hội thảo trực tuyến, tắt tiếng và dừng video của người tham gia chính, đưa người dự thính ra khỏi hội thảo trực tuyến và nhiều khả năng khác.

Đồng chủ trì có nhiều khả năng kiểm soát của người chủ trì. Điều này cho phép đồng chủ trì đảm nhiệm vai trò quản trị trong hội thảo trực tuyến, chẳng hạn như quản lý người dự thính hoặc bật/tắt chức năng ghi âm. Người chủ trì phải chỉ định đồng chủ trì. Đồng chủ trì không thể bắt đầu hội thảo trực tuyến. Nếu người chủ trì cần người nào khác bắt đầu hội thảo trực tuyến, họ có thể chỉ định người chủ trì thay thế.

Người tham gia chính là người có toàn quyền tham gia vào hội thảo trực tuyến. Họ có thể xem và gửi video, chia sẻ màn hình, chú thích, v.v. Người chủ trì phải trao quyền người tham gia chính cho bạn. Người chủ trì cũng có thể tắt một số tính năng dành cho người tham gia chính, bao gồm bật video, chia sẻ màn hình và ghi âm.

Người dự thính là người tham gia chỉ có quyền xem và có thể được bỏ tắt tiếng tùy vào quyết định của người chủ trì. Chế độ xem hội thảo trực tuyến của họ sẽ do người chủ trì kiểm soát. Họ có thể tương tác với người chủ trì và người tham gia chính thông qua tính năng hỏi đáp và trò chuyện.

Yêu cầu cài đặt đối với vai trò trong Zoom Webinar

  • Tiện ích mở rộng Zoom Webinar
  • Quyền người chủ trì đối với hội thảo trực tuyến này
  • Về tính năng đồng chủ trì:
    • Đã bật tính năng đồng chủ trì cho tài khoản của người chủ trì
    • Chức năng điều khiển của đồng chủ trì do người chủ trì chỉ định
  • Về chức năng của người tham gia chính, tiến cử người dự thính hoặc mời người tham gia chính

So sánh chức năng điều khiển

Bảng sau đây so sánh chức năng điều khiển hội thảo trực tuyến dành cho người chủ trì, đồng chủ trì và người tham gia chính. Để tìm hiểu thêm về mỗi tính năng, hãy nhấn vào các liên kết đặt trong bảng hoặc xem Chức năng điều khiển của người chủ trì và đồng chủ trì trong cuộc họp.

Ghi chú:

  • Người chủ trì có thể tắt các tính năng có dấu sao (*).
  • Một số tính năng phụ thuộc vào các điều kiện tiên quyết nhất định. Nếu bạn không thấy tính năng nào, hãy xem lại bài viết để biết tài khoản của bạn có đáp ứng các điều kiện tiên quyết này hay không.

Tham gia Zoom Webinar

Người chủ trìĐồng chủ trìNgười tham gia chínhNgười dự thính
Tham gia trong khi diễn ra phiên tập dượt
Bắt đầu phát
Tự Bật/tắt tiếng
Bật/tắt video của chính họ✔*
Xem danh sách người dự thính
Chia sẻ màn hình
Yêu cầu hoặc cho phép điều khiển từ xa
Trò chuyện✔*
Lưu cuộc trò chuyện
Đặt các câu hỏi trong phần Hỏi đáp
Xem tất cả phần Hỏi đáp và phản hồi
Tạo hoặc chỉnh sửa cuộc bình chọn
Bắt đầu bỏ phiếu
Trả lời cuộc thăm dò ý kiến✔*
Chỉ định ai đó nhập phụ đề rời
Nhập phụ đề rời✔*
Giơ tay
Sử dụng tính năng triệu tập để tham gia bằng âm thanh qua điện thoại
Kết thúc hội thảo trực tuyến

Lưu ý: Không thể chỉ định đồng chủ trì trước thời hạn. Nếu bạn muốn chỉ định ai đó làm đồng chủ trì, hãy mời họ tham gia hội thảo trực tuyến với tư cách là người tham gia chính và sau đó tiến cử họ làm đồng chủ trì. Ngoài ra, bạn có thể chỉ định họ làm người chủ trì thay thế. Người chủ trì thay thế có thể bắt đầu hoặc tham gia phiên tập dượt.

Quản lý người tham gia

Người chủ trìĐồng chủ trìNgười tham gia chínhNgười dự thính
Bật hoặc tắt tiếng người dự thính
Tắt video của người tham gia chính
Yêu cầu người tham gia chính bật video
Làm nổi bật video
Tiến cử người dự thính thành người tham gia chính
Hạ cấp từ người tham gia chính xuống người dự thính
Thay đổi chế độ xem của người dự thính
Thay đổi người dự thính có thể trò chuyện cùng
Loại bỏ người dự thính
Cho phép người dự thính nói
Trao quyền đồng chủ trì
Đưa người tham gia chính vào trạng thái chờ
Mời người khác tham gia hội thảo trực tuyến

Ghi

Người chủ trìĐồng chủ trìNgười tham gia chínhNgười dự thính
Ghi lại trên đám mây
Ghi âm trên thiết bị✔*
Phát trực tiếp

Phát trực tiếp

Người chủ trìĐồng chủ trìNgười tham gia chínhNgười dự thính
Phát trực tiếp trên Facebook
Phát trực tiếp trên Workplace
Phát trực tiếp trên YouTube
Phát trực tiếp tùy chỉnh
5/5 - (1 bình chọn)