Hỗ trợ, Hỗ trợ phần mềm zoom

Cách bật cho phép phát trực tiếp các cuộc họp trên Zoom

Cách bật cho phép phát trực tiếp các cuộc họp trên Zoom

Bật Allow livestreaning of meetings, cho phép phát trực tiếp cuộc họp của bạn trên Facebook, Nơi làm việc của Facebook, Youtube hoặc Dịch vụ phát trực tiếp tùy chỉnh.

Yêu cầu

 • Tài khoản Pro, Business, Enterprise
 • Chủ sở hữu, đặc quyền của quản trị viên
 • Người dùng được cấp phép

Bật cho phép phát trực tiếp các cuộc họp trên Zoom

Tài khoản

Kích hoạt tính năng này ở cấp tài khoản, sẽ được áp dụng cho tất cả các thành viên của tài khoản. Điều này có thể được thay đổi bởi chủ sở hữu hoặc quản trị viên có đặc quyền chỉnh sửa cài đặt tài khoản. Các cài đặt đã được thay đổi trước đó cho nhóm hoặc người dùng sẽ được giữ nguyên.

 1. Đăng nhập vào cổng web Zoom.
 2. Nhấp vào Quản lý tài khoản và sau đó chọn Cài đặt tài khoản.   
 3. Bấm vào tab Cuộc họp
 4. Để bật Cho phép phát trực tiếp cuộc họp, hãy nhấp vào nút chuyển đổi. Trong cửa sổ bật lên Bật “Cho phép phát trực tiếp cuộc họp”, hãy nhấp vào Bật, sau đó chọn bất kỳ hoặc tất cả tùy chọn sau:
  • Facebook, Nơi làm việc của Facebook, Youtube hoặc Dịch vụ phát trực tiếp tùy chỉnh.
 5. (Tùy chọn) Nếu bạn muốn đặt cài đặt này bắt buộc đối với tất cả thành viên của tài khoản, hãy nhấp vào biểu tượng khóa và trong cửa sổ bật lên Khóa “Cho phép phát trực tiếp cuộc họp”, hãy nhấp vào Khóa.

Nhóm

Bật tính năng này ở cấp độ nhóm, sẽ được áp dụng cho tất cả các thành viên của nhóm. Điều này có thể được thay đổi bởi chủ sở hữu hoặc quản trị viên có đặc quyền chỉnh sửa cài đặt nhóm. Các cài đặt đã được thay đổi trước đó cho các thành viên nhóm sẽ được giữ nguyên.

 1. Đăng nhập vào cổng web Zoom .
 2. Nhấp vào Quản lý người dùng và sau đó chọn Quản lý nhóm.  
 3. Bấm vào tên của nhóm bạn muốn chỉnh sửa. 
 4. Bấm vào tab Cuộc họp
 5. Để bật Cho phép phát trực tiếp cuộc họp, hãy nhấp vào nút chuyển đổi. Trong cửa sổ bật lên Bật “Cho phép phát trực tiếp cuộc họp”, hãy nhấp vào Bật, sau đó chọn bất kỳ hoặc tất cả tùy chọn sau:
  • Facebook, Nơi làm việc của Facebook, Youtube hoặc Dịch vụ phát trực tiếp tùy chỉnh.
 6. (Tùy chọn) Nếu bạn muốn đặt cài đặt này là bắt buộc đối với tất cả thành viên của nhóm, hãy nhấp vào biểu tượng khóa và trong cửa sổ bật lên Khóa “Cho phép phát trực tiếp cuộc họp”, hãy nhấp vào Khóa.

Người sử dụng

 1. Đăng nhập vào cổng web Zoom.
 2. Nhấp vào Cài đặt.  
 3. Bấm vào tab Cuộc họp 
 4. Để bật Cho phép phát trực tiếp cuộc họp, hãy nhấp vào nút chuyển đổi, sau đó chọn bất kỳ hoặc tất cả các tùy chọn sau:
  • Facebook, Nơi làm việc của Facebook, Youtube hoặc Dịch vụ phát trực tiếp tùy chỉnh.
   Lưu ý: Nếu tính năng bị tắt và chuyển sang màu xám disabled off toggle button cho phép phát trực tiếp, hãy liên hệ với quản trị viên tài khoản của bạn.