Hỗ trợ, Hỗ trợ phần mềm zoom

Cách bật tối ưu hóa chất lượng video với tính năng khử nhiễu trên Zoom

Cách bật tối ưu hóa chất lượng video với tính năng khử nhiễu trên Zoom

Bạn có thể chọn xem bạn có muốn bật khử nhiễu để nâng cao chất lượng video của mình hay không. Cài đặt này cho phép loại bỏ tiếng ồn dựa trên phần mềm để cải thiện chất lượng video của bạn, tạo ra hình ảnh video rõ ràng hơn được gửi đến những người tham gia cuộc họp. Cài đặt này hữu ích vì nó cung cấp nhiều quyền kiểm soát hơn đối với nguồn cấp dữ liệu video và một bản trình bày tối ưu.

Yêu cầu

Zoom desktop client

  • Windows: 5.3.0 (52651.0920) hoặc cao hơn
  • macOS: 5.3.0 (52651.0920) hoặc cao hơn
  • Linux: 5.3.465578.0920 hoặc cao hơn

Cách bật tối ưu hóa chất lượng video với tính năng khử nhiễu

Để bật Tối ưu hóa chất lượng video với khử nhiễu:

  1. Đăng nhập vào ứng dụng Zoom Desktop.
  2. Nhấp vào ảnh hồ sơ của bạn rồi nhấp vào Cài đặt.
  3. Nhấp vào Video
  4. Nhấp vào Nâng cao.
  5. Chọn hộp kiểm Tối ưu hóa chất lượng video với tính năng khử nhiễu.
    Cách bật tối ưu hóa chất lượng video với khử nhiễu trên Zoom

Xem thêm: Thư viện hình nền Zoom

Chúc các bạn thành công!