Hỗ trợ, Hỗ trợ phần mềm zoom

Cách bật tự động tham gia âm thanh bằng máy tính khi tham gia cuộc họp trên Zoom

Cách bật tự động tham gia âm thanh bằng máy tính khi tham gia cuộc họp trên Zoom

Bạn có thể chọn xem bạn có tự động tham gia cuộc họp bằng âm thanh máy tính mà không hiển thị lời nhắc về cách bạn muốn tham gia âm thanh mỗi lần hay không. Nếu bạn luôn kết nối với Zoom bằng loa và micrô của máy tính, cài đặt này sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình tham gia cuộc họp hoặc sự kiện mới. Bạn sẽ không phải liên tục cấp quyền truy cập Zoom vào loa và micrô của máy tính cho mỗi cuộc họp.

Yêu cầu cài đặt

Zoom desktop client

  • Windows: 5.0.0 hoặc trở lên
  • macOS: 5.0.0 hoặc trở lên
  • Linux: 5.0.0 hoặc trở lên

Bật tự động tham gia âm thanh bằng máy tính khi tham gia cuộc họp trên Zoom

  1. Đăng nhập vào ứng dụng Zoom Desktop.
  2. Nhấp vào ảnh hồ sơ của bạn rồi nhấp vào Cài đặt.
  3. Nhấp vào Âm thanh. Âm thanh
  4. Chọn hộp kiểm Tự động nối âm thanh bằng máy tính khi tham gia cuộc họp.
    Bật tự động tham gia âm thanh bằng máy tính khi tham gia cuộc họp trên Zoom

Xem thêm: Cách thay đổi trạng thái của tôi thành “Ở xa” khi tôi không hoạt động trên Zoom