Hỗ trợ, Hỗ trợ phần mềm zoom

Cách chỉ định co-host trong Zoom

Cách chỉ định co-host trong Zoom

Trong nội dung dưới đây, chúng tôi chia sẻ đến các bạn co-host trong zoom là gì? Và cách chỉ định người tham gia thành co-host trong zoom chi tiết nhất.

Co-host trong zoom là gì?

Cohost là một tính năng hữu ích mà bạn cần biết khi sử dụng Zoom. Tính năng Co-host (người đồng chủ trì cuộc họp) cho phép Host (người chủ trì cuộc họp) chia sẻ quyền quản lý cuộc họp với thành viên khác. Co-host được phép quản lý cuộc họp, như quản lý người tham dự hoặc bắt đầu/ dừng ghi âm cuộc họp. Điều đặc biệt Zoom không giới hạn người làm co-host trong một cuộc họp. Lưu ý: Chỉ có host mới có quyền chỉ định người khác làm co-host.

Cách chỉ định co-host trong Zoom

Cách 1: Chỉ định co-host tại mục Participants

 1. Trong cuộc họp Zoom, bạn nhấp vào mục Participants (Người tham gia)
  Cách chỉ định co-host trong Zoom
 2. Di chuyển chuột đến người bạn muốn chọn làm co-host và chọn More.
 3. Nhấp vào Make Co-Host.
  Nhấp vào Make Co-Host.

Cách 2: Chỉ định co-host trong phần hiển thị hình ảnh của người tham gia cuộc họp

 1. Di chuyển chuột đến người bạn muốn chọn làm co-host, chọn biểu tượng dấu “
  Make Co-Host.
 2. Chọn Make Co-Host
  Make Co-Host.
 3. Chọn Yes để xác nhận việc chỉ định Co-host.

Xem thêm: Cách bật và thêm người đồng chủ trì trên Zoom