Cách chia sẻ nội dung, Cách chia sẻ nội dung, Hỗ trợ Webex, Webex Events, Webex Meetings

Cách chia sẻ nội dung đa phương tiện bằng Multimedia Viewer của Webex

Bạn có thể sử dụng bảng điều khiển Multimedia Viewer để chia sẻ các trang web và nội dung đa phương tiện với những người tham dự cuộc họp trên Webex Meetings và Webex Events.

Nếu bạn muốn chia sẻ nội dung trong cuộc họp bằng cách chia sẻ màn hình của mình, hãy xem Cách chia sẻ nội dung trong Cisco Webex Meetings và Cisco Webex Events.

1. Cách chia sẻ nội dung

  1. Chọn Share > Multimedia.

2. Nhập URL cho nội dung bạn muốn chia sẻ. Sau khi bạn chọn OK , nội dung sẽ xuất hiện trong bảng Multimedia Viewer.

2. Cách dừng chia sẻ nội dung

Để dừng chia sẻ, bấm chuột phải (Windows) hoặc bấm Ctrl (Mac) vào thanh tiêu đề Multimedia Viewer, sau đó chọn Stop Multimedia Sharing.

Cách chia sẻ Nội dung Đa phương tiện trong Multimedia Viewer

Một liên kết Share Multimedia xuất hiện trong bảng điều khiển để bạn có thể dễ dàng chia sẻ một lần nữa.

sử dụng bảng điều khiển Multimedia Viewer để chia sẻ các trang web

Chú ý: Âm thanh cho Multimedia Viewer (Trình xem Đa phương tiện) tách biệt với âm thanh cho cuộc họp của bạn. Âm thanh đa phương tiện (Multimedia audio) được phát cục bộ thông qua âm thanh trên trình duyệt của bạn, không phải thông qua kết nối âm thanh với cuộc họp.