Hỗ trợ, Hỗ trợ phần mềm zoom

Cách đánh dấu chưa đọc tin nhắn trên Zoom

Cách đánh dấu chưa đọc tin nhắn trên Zoom

Bài viết dưới đây Ngọc Thiên hướng dẫn cách đánh dấu tin nhắn là chưa đọc trong zoom, ngay cả khi bạn đã đọc tin nhắn, bạn có thể đánh dấu tin nhắn là chưa đọc.

Điều kiện đầu tiên

Windows hoặc Mac Zoom Client, phiên bản 4.1.8826.0925 trở lên

Cách đánh dấu tin nhắn là chưa đọc trên zoom

Trò chuyện mở ECTS tin nhắn chưa đọc được tự động đọc được đánh dấu, nó không xuất hiện dưới dạng tin nhắn chưa đọc.

Đặt con trỏ vào tin nhắn trò chuyện này,  […]  nhấp vào Rick,  [mark as unread] và chọn một tùy chọn.

Trạng thái của tin nhắn là unread xuất hiện khi, trong chỉ báo số lượng tin nhắn chưa đọc, được hiển thị.

Thông báo này sau khi tham chiếu, sau đó nhấp lại vào mũi tên di chuyển con trỏ trên cuộc trò chuyện, [marked as read] và chọn.