Phần mềm, Tin công nghệ, Tin tức

Cách dừng tất cả video đến trong cuộc họp trên Zoom

Cách dừng tất cả video đến trong cuộc họp trên Zoom

Nếu bạn cần duy trì băng thông cho nội dung được chia sẻ hoặc muốn tránh tinh thần mệt mỏi khi xem nhiều người tham gia video đang hoạt động, bạn có thể dễ dàng dừng tất cả các video đến (stop incoming video). Điều này sẽ chỉ ảnh hưởng đến quan điểm của bạn về cuộc họp, trong khi những người khác không bị ảnh hưởng và không biết.

Điều kiện để sử dụng tính năng “stop incoming video” trên Zoom

 • Zoom desktop client
  • Windows: 5.8.0 trở lên
  • macOS: 5.8.0 trở lên
  • Linux: 5.8.0 trở lên
 • Zoom mobile app
  • Android: 5.8.0 trở lên
  • iOS: 5.8.0 trở lên
 • Zoom web client

Cách bật tính năng “stop incoming video” trên Zoom

1. Đối với tất cả thành viên trong tổ chức

Để bật hoặc tắt Enable “stop incoming video” feature cho tất cả người dùng trong tài khoản:

 1. Đăng nhập vào cổng web Zoom với tư cách là quản trị viên với đặc quyền chỉnh sửa cài đặt tài khoản.
 2. Trong menu điều hướng, nhấp vào Account Management,  sau đó nhấp vào Account Settings.
 3. Bấm vào tab Meeting.
 4. Trong In-meeting (Advanced), hãy nhấp vào nút chuyển đổi Enable “stop incoming video” feature để bật hoặc tắt tính năng này.
 5. Nếu hộp thoại xác minh hiển thị, hãy nhấp vào Enable hoặc Disable để xác minh thay đổi.
 6. (Tùy chọn) Nếu bạn muốn đặt cài đặt này bắt buộc đối với tất cả người dùng trong tài khoản của mình, hãy nhấp vào biểu tượng khóa lock, sau đó nhấp vào Lock để xác nhận cài đặt.

2. Đối với một nhóm

Để bật hoặc tắt Enable “stop incoming video” feature cho một nhóm người dùng:

 1. Đăng nhập vào cổng web Zoom với tư cách là quản trị viên với đặc quyền chỉnh sửa nhóm.
 2. Trong menu điều hướng, nhấp vào User Management rồi nhấp vào Group Management.
 3. Nhấp vào tên nhóm áp dụng từ danh sách.
 4. Bấm vào tab Meeting.
 5. Trong In-meeting (Advanced), hãy nhấp vào nút chuyển đổi Enable “stop incoming video” feature để bật hoặc tắt tính năng này.
 6. Nếu hộp thoại xác minh hiển thị, hãy nhấp vào Enable hoặc Disable để xác minh thay đổi.
  Lưu ý: Nếu tùy chọn chuyển sang màu xám, nó đã bị khóa ở cấp tài khoản và cần được thay đổi ở cấp đó.
 7. (Tùy chọn) Nếu bạn muốn đặt cài đặt này bắt buộc đối với tất cả người dùng trong nhóm, hãy nhấp vào biểu tượng khóa , sau đó nhấp vào Lock để xác nhận cài đặt.

3. Đối với người sử dụng riêng

Để bật hoặc tắt Enable “stop incoming video” feature để bạn sử dụng:

 1. Đăng nhập vào cổng web Zoom.
 2. Trong bảng điều hướng, nhấp vào Settings.
 3. Bấm vào tab Meeting.
 4. Trong In-meeting (Advanced), hãy nhấp vào nút chuyển đổi Enable “stop incoming video” feature để bật hoặc tắt tính năng này.
 5. Nếu hộp thoại xác minh hiển thị, hãy nhấp vào Enable hoặc Disable để xác minh thay đổi.
  Lưu ý: Nếu tùy chọn chuyển sang màu xám, nó đã bị khóa ở cấp nhóm hoặc cấp tài khoản. Bạn cần liên hệ với quản trị viên Zoom của mình.

4. Đối với ứng dụng máy tính để bàn

Để bật hoặc tắt Enable “stop incoming video” feature trên ứng dụng máy tính để bàn:

 1. Đăng nhập vào ứng dụng Zoom trên máy tính để bàn.
 2. Nhấp vào ảnh hồ sơ của bạn, sau đó nhấp vào Settings.
 3. Chọn Video Video.
 4. Chọn hộp kiểm bên cạnh Enable stop incoming video feature đến để bật hoặc tắt tính năng này.

Lưu ý: Cài đặt này phải được bật trên cổng web và trong cài đặt ứng dụng khách trên máy tính để bàn để được sử dụng trong cuộc họp. Không có cài đặt bổ sung nào trên ứng dụng di động, vì vậy, miễn là cài đặt này được bật trong cài đặt web, cài đặt này sẽ khả dụng trong các cuộc họp bạn tham gia thông qua ứng dụng dành cho thiết bị di động.

Cách dừng video đến trên Zoom

1. Cách dừng video đến trên Zoom trên máy tính

 1. Bắt đầu hoặc tham gia một cuộc họp.
 2. Nhấp vào View View zoom ở góc trên cùng bên phải, sau đó nhấp vào Stop Incoming Video.
 3. Để tiếp tục video, hãy nhấp vào View View zoom lại và chọn Start Incoming Video.

2. Cách dừng video đến trên Zoom trên điện thoại

 1. Bắt đầu hoặc tham gia một cuộc họp.
 2. Nhấn vào tùy chọn More Cách đặt lịch họp trên Zoom trên Outlook trong điều khiển cuộc họp của bạn. 
 3. Nhấn vào Meeting Settings.
 4. Tìm và nhấn vào nút gạt bên cạnh tùy chọn Stop incoming video
 5. Để tiếp tục video, hãy nhấn vào nút gạt bên cạnh Stop incoming video đến để tắt.

3. Cách dừng video đến trên Zoom trên cổng web

 1. Bắt đầu hoặc tham gia cuộc họp với ứng dụng khách web.
 2. Bấm vào tùy chọn More Cách đặt lịch họp trên Zoom trên Outlook trong điều khiển cuộc họp.
 3. Nhấp vào Stop incoming video.