Hỗ trợ, Hỗ trợ phần mềm zoom

Cách hiển thị tên của người chú thích trong zoom

Cách hiển thị tên của người chú thích trong zoom

Khi máy chủ lưu trữ (host) bật cài đặt “Display the name of the annotator“, tên của người dùng đang ghi chú trong tài liệu được chia sẻ sẽ được hiển thị.

Với tính năng này, những người tham gia cuộc họp sẽ biết ai đang viết ghi chú.

Làm cách nào để hiển thị tên của người chú thích?

  1. Máy chủ (host) chọn “Details” trong khi chia sẻ màn hình và nhấp vào “Show the name of the annotator.”
  2. Để ẩn tên của chú thích, hãy thực hiện tương tự và nhấp vào  Hide Annotator’s Name.

Xem thêm: Cách sử dụng công cụ chú thích trên Zoom

Hotline hỗ trợ Zoom Việt Nam 1900099978.