Hỗ trợ, Hỗ trợ Zoom Phone

Cách khóa hoặc mở khóa cuộc gọi trên Zoom Phone

Cách khóa hoặc mở khóa cuộc gọi trên Zoom Phone

Nếu bạn là thành viên của shared line group hoặc thiết lập ủy quyền cuộc gọi, bạn có thể khóa cuộc gọi hiện tại của mình để ngăn người khác xâm nhập hoặc giám sát cuộc gọi. Các chức năng cụ thể bị ngăn chặn sẽ phụ thuộc vào loại đường chia sẻ:

 • Nếu bạn là thành viên của shared line group, việc khóa cuộc gọi sẽ ngăn chặn những điều sau:
  • Nếu bạn giữ cuộc gọi, những người dùng điện thoại khác không thể nhận cuộc gọi bị tạm giữ.
  • Những người dùng điện thoại khác không thể theo dõi cuộc gọi (nghe, thì thầm, đập nhanh hoặc tiếp quản).
 • Nếu bạn là người ủy quyền thiết lập call delegation, việc khóa cuộc gọi sẽ ngăn chặn những điều sau:
  • Ngăn người dùng điện thoại khác nhận cuộc gọi bị tạm giữ nếu bạn giữ cuộc gọi.

Yêu cầu để sử dụng tính năng khóa hoặc mở khóa cuộc gọi trên Zoom Phone

 • Zoom desktop client dành cho Windows, macOS, or Linux, 5.7.6 trở lên
 • Zoom mobile app cho Android or iOS, 5.7.6 trở lên
 • Zoom Phone license
 • Thành viên của shared line group hoặc một phần ủy quyền của thiết lập ủy quyền cuộc gọi
 • Tính năng bảo mật được bật cho shared line group hoặc call delegation setup

Cách khóa hoặc mở khóa cuộc gọi trên Zoom Phone

Lưu ý: Nếu bạn là thành viên của nhóm dòng được chia sẻ, bạn chỉ có thể khóa/ mở khóa cuộc gọi nếu cuộc gọi được thực hiện hoặc nhận bởi shared line group.

 1. Đăng nhập vào ứng dụng Zoom dành cho máy tính để bàn hoặc ứng dụng dành cho thiết bị di động.
 2. Thực hiện hoặc nhận cuộc gọi.
 3. Nhấp hoặc nhấn vào More bằng cách sử dụng các điều khiển trong cuộc gọi.
 4. Nhấp hoặc nhấn vào Lock Call hoặc Unlock Call.
  Bạn sẽ có một thông báo cho biết cuộc gọi đang bị khóa hoặc mở khóa.

Kết quả khóa cuộc gọi

 • Bạn sẽ thấy biểu tượng con mắt bên cạnh dòng có liên quan trong tab LinesNhững người dùng điện thoại khác trong cùng một nhóm chia sẻ đường dây hoặc thiết lập ủy quyền cuộc gọi cũng sẽ thấy biểu tượng này.
 • Nếu một điện thoại khác đang theo dõi cuộc gọi khi bạn khóa, họ sẽ vẫn ở trong cuộc gọi.
 • Bạn không thể kết hợp cuộc gọi bị khóa (còn được gọi là thêm cuộc gọi hoặc bắt đầu cuộc gọi 3 chiều).
4/5 - (1 bình chọn)