Hỗ trợ, Hỗ trợ phần mềm zoom

Cách khôi phục bản ghi trên đám mây đã xóa trên Zoom

Cách khôi phục bản ghi trên đám mây đã xóa trên Zoom

Zoom cho phép bạn khôi phục bản ghi trên đám mây đã xóa trong vòng 30 ngày kể từ ngày xóa. Nếu bạn xóa bản ghi âm khỏi thùng rác hoặc nếu bản ghi âm ở trong thùng rác trong 30 ngày; nó sẽ bị xóa vĩnh viễn và không thể khôi phục được.

Điều kiện

Người dùng được cấp phép có bật tính năng Ghi đám mây.

Cách khôi phục bản ghi trên đám mây đã xóa trên Zoom

 1. Đăng nhập vào tài khoản Zoom của bạn và điều hướng đến tab Recordings [Bản ghi].
 2. Nếu có bất kỳ bản ghi đám mây nào trong thùng rác, bạn sẽ thấy liên kết Trash [Thùng rác] ở trên cùng bên phải. Nhấp vào liên kết này để xem mọi bản ghi trên đám mây đã bị xóa trong vòng 30 ngày qua.
  Cách khôi phục bản ghi trên đám mây đã xóa trên Zoom
 3. Để khôi phục bản ghi, hãy nhấp vào liên kết Recover [Khôi phục] ở bên phải.
  Để khôi phục bản ghi, hãy nhấp vào liên kết Recover [Khôi phục] ở
 4. Nhấp vào Recover [Khôi phục] một lần nữa để xác nhận.
  Nhấp vào Recover [Khôi phục] một lần nữa để xác nhận.
 5. Bản ghi âm của bạn sau đó sẽ có sẵn trở lại trong danh sách bản ghi âm của bạn.