Hỗ trợ, Hỗ trợ phần mềm zoom

Cách khôi phục cuộc họp đã xóa trong Zoom

Cách khôi phục cuộc họp đã xóa trong Zoom

Khi bạn vô tình xóa một cuộc họp trong Zoom, bạn có thể khôi phục các cuộc họp đã xóa trong zoom tối đa một tuần sau khi cuộc họp bị xóa. Nếu bạn khôi phục cuộc họp, lời mời, liên kết và ID cuộc họp được gửi trước khi xóa sẽ vẫn hoạt động. Không thể khôi phục các cuộc họp bị xóa vĩnh viễn khỏi thùng rác.

Hướng dẫn cách khôi phục cuộc họp đã xóa trong Zoom

  1. Đăng nhập vào cổng web Zoom.
  2. Trong menu điều hướng, nhấp vào Meetings .
  3. Nhấp vào Recently Deleted ở khu vực trên cùng bên phải. Nếu không thấy tùy chọn này, bạn không có bất kỳ cuộc họp hoặc hội thảo trên web nào có thể khôi phục được.
  4. Nhấp vào Recover cho cuộc họp mà bạn muốn khôi phục từ thùng rác.
    Hướng dẫn cách khôi phục cuộc họp đã xóa trong Zoom

Lưu ý: Nếu bạn xóa vĩnh viễn một cuộc họp khỏi thùng rác hoặc đã hơn một tuần kể từ khi bạn xóa nó, bạn không thể khôi phục nó.