Hỗ trợ, Hỗ trợ phần mềm zoom

Cách nhận thông báo Zoom qua email

email-notification

Người dùng có thể chọn nhận thông báo Zoom qua email để được thông báo mỗi khi có sự thay đổi nào đó về cuộc họp sắp tới của mình. Bài viết này nói về cài đặt ở cấp độ người dùng, nếu bạn có đặc quyền của admin, bạn có quyền truy cập vào cài đặt cấp người dùng, cấp nhóm và cấp tài khoản.

Bật và tắt nhận thông báo Zoom qua email liên quan đến cuộc họp

 • Đăng nhập vào Zoom.
 • Ở bên trái của trang, nhấp vào Settings.
 • Nhấp vào Email Notification.
Email-Notification-594x344
 • (Tùy chọn) Bật hoặc tắt các thông báo liên quan đến cuộc họp:
 1. When attendees join meeting before host: Khi người tham dự vào cuộc họp trước người chủ trì

2. When a meeting is cancelled: Khi cuộc họp bị hủy

3. When an alternative host is set or removed from a meeting: Khi người chủ trì thay thế bị kích ra khỏi cuộc họp

4. When someone scheduled a meeting for a host: Khi ai đó lên lịch cuộc họp thay vì người chủ trì

Bật và tắt thông báo email liên quan đến ghi hình trên đám mây

 • Đăng nhập vào Zoom.
 • Ở bên trái của trang, nhấp vào Settings.
 • Nhấp vào Email Notification.
nhận thông báo Zoom qua email
 • (Tùy chọn) Bật hoặc tắt các thông báo liên quan đến cuộc họp:
 • When a cloud recording is available: Khi đám mây ghi hình đã sẵn sàng
 • (Tùy chọn) Chọn Send a copy to the person who scheduled the meeting/webinar for the host để gửi thông báo email liên quan đến ghi hình trên đám mây cho người dùng có đặc quyền lên lịch cuộc họp.
 • When the cloud recording is going to be permanently deleted from trash: Khi đám mây ghi hình bị xóa vĩnh viễn ra khỏi thùng rác.

Thông tin liên hệ

CÔNG TY TNHH CUNG ỨNG NGỌC THIÊN

Điện thoại: 028 777 98 999

Hotline/Zalo: 0939 039 028 (Mr.Thoại)

Email: [email protected]