Hỗ trợ, Hỗ trợ điện thoại IP

Cách sử dụng bluetooth trên điện thoại GRP

Cách sử dụng bluetooth trên điện thoại GRP

Bluetooth là một tiêu chuẩn công nghệ không dây mở, độc quyền để trao đổi dữ liệu trong khoảng cách ngắn từ các thiết bị cố định và di động, tạo ra các mạng khu vực cá nhân với mức độ bảo mật cao. Điện thoại GRP hỗ trợ Bluetooth phiên bản 5. Trên điện thoại GRP, người dùng có thể kết nối với điện thoại di động (hỗ trợ Bluetooth) qua chế độ rảnh tay hoặc sử dụng tai nghe Bluetooth để thực hiện cuộc gọi.

Tài liệu này đóng vai trò là hướng dẫn người dùng cuối về cách sử dụng tai nghe Bluetooth và chế độ rảnh tay trên GRP2614.

Hãy đảm bảo rằng điện thoại GRP của bạn đang sử dụng chương trình cơ sở mới nhất. Thông tin phát hành chương trình cơ sở có thể được tìm thấy tại đây: https://www.grandstream.com/support/firmware

Chức năng cơ bản

Các cài đặt liên quan đến Bluetooth nằm trong Menu LCD của điện thoại GRP 🡪 Hệ thống 🡪 Bluetooth. Để kết nối với thiết bị Bluetooth, trước tiên hãy bật nguồn Bluetooth của điện thoại GRP. Lần đầu tiên khi sử dụng thiết bị Bluetooth mới với điện thoại GRP, thiết bị và điện thoại phải được ghép nối để cả hai thiết bị biết cách kết nối an toàn với nhau. Sau đó, người dùng có thể chỉ cần kết nối với thiết bị được ghép nối.

Hình 1: Cấu hình Bluetooth
Cấu hình Bluetooth
Hệ thống 🡪 Bluetooth
Trạng thái BluetoothHiển thị trạng thái của Bluetooth. 
Khi “Nguồn” được bật, trạng thái là “Có thể khám phá”;  khi tắt nguồn Bluetooth, trạng thái là “Tắt”.
MAC BluetoothHiển thị địa chỉ MAC của điện thoại GRP.
PowerĐịnh cấu hình Bluetooth để bật, tắt hoặc tắt nguồn bằng menu ẩn khỏi màn hình LCD.
Chế độ rảnh tayBật / Tắt chế độ Rảnh tay.
Lưu ý: Bằng cách bật Chế độ rảnh tay, người dùng có thể đồng bộ danh bạ điện thoại di động với điện thoại GRP và cả qua tài khoản điện thoại di động.
Quan trọng: Điện thoại GRP có thể kết nối với nhiều nhất một thiết bị rảnh tay mỗi lần.
Tên BluetoothXác định tên Bluetooth của điện thoại GRP.
Bắt đầu quétBắt đầu quét các thiết bị Bluetooth khác trong phạm vi. 
Nếu tìm thấy thiết bị mới, người dùng có thể nhấn phím mềm “Ghép nối” và nhập mã Pin để ghép nối với các thiết bị Bluetooth khác.

Bật hoặc tắt bluetooth

 1. Đi tới MENU LCD 🡪 Hệ thống 🡪 Bluetooth của điện thoại GRP
 2. Đánh dấu tùy chọn Nguồn bằng cách nhấn phím mũi tên Lên / Xuống.
 3. Khi tùy chọn Nguồn được đánh dấu, nhấn các phím mũi tên TRÁI / PHẢI để bật / tắt Bluetooth.

Trong khi Bluetooth được bật, các thiết bị Bluetooth khác có thể phát hiện ra điện thoại GRP. Để không phát hiện được điện thoại, người dùng cần tắt Bluetooth.

Thay đổi tên Bluetooth của điện thoại GRP

Trong tùy chọn Tên Bluetooth, người dùng có thể thay đổi tên Bluetooth của điện thoại GRP được hiển thị khi được các thiết bị Bluetooth khác phát hiện.

 1. Đi tới MENU LCD 🡪 Hệ thống 🡪 Bluetooth của điện thoại GRP .
 2. Đánh dấu tùy chọn Tên Bluetooth bằng cách nhấn các phím mũi tên Lên / Xuống.
 3. Nhập tên Bluetooth mong muốn từ bàn phím.

Ghép nối với thiết bị Bluetooth

Trước khi kết nối điện thoại GRP với thiết bị Bluetooth khác, người dùng phải ghép nối chúng trước. Cả hai thiết bị sẽ vẫn được ghép nối sau đó trừ khi chúng chưa được ghép nối.

 1. Đi tới MENU LCD 🡪 Hệ thống 🡪 Bluetooth của điện thoại GRP .
 2. Nhập tùy chọn Bắt đầu quét
 3. Điện thoại GRP quét và hiển thị tên của tất cả các thiết bị Bluetooth khả dụng.
  Hình 2: Quét thiết bị Bluetooth điện thoại GRP
  Nếu thiết bị mong muốn không hiển thị trong danh sách, hãy đảm bảo rằng thiết bị đã được bật và đặt ở chế độ có thể phát hiện. Người dùng cũng có thể nhấn phím chức năng “Clear” và “Rescan” để khởi động lại quá trình quét.
 4. Các thiết bị được phát hiện sẽ hiển thị trong danh sách kết quả quét với tên thiết bị. Nếu nó chưa được ghép nối, nó sẽ hiển thị trạng thái “Chưa được ghép nối” bên cạnh tên thiết bị. Chọn thiết bị bạn muốn và nhấn phím chức năng “Ghép nối” để ghép nối thiết bị đó với Điện thoại GRP. Sau đó, một cửa sổ sẽ nhắc người dùng có thể tìm thấy Mã PIN ngẫu nhiên cần thiết trong thiết bị muốn ghép nối với Điện thoại GRP.
  Ghép nối với thiết bị Bluetooth

Kết nối với thiết bị Bluetooth

Sau khi ghép nối thành công, điện thoại GRP sẽ hiển thị trạng thái “Đã ghép nối” bên cạnh tên thiết bị Bluetooth trong danh sách quét. chọn thiết bị được ghép nối và nhấn phím chức năng “Connect”.

Sau khi kết nối, điện thoại GRP sẽ hiển thị trạng thái “Đã kết nối” bên cạnh tên thiết bị Bluetooth trong danh sách quét.

Hình 5: Ngắt kết nối thiết bị Bluetooth
Ngắt kết nối thiết bị Bluetooth

Cách sử dụng đầu bluetooth

Trên điện thoại GRP, người dùng có thể trả lời / kết thúc cuộc gọi đến từ tai nghe Bluetooth.

BT BẬT và BT TẮT

Sau khi kết nối thành công tai nghe Bluetooth, điện thoại GRP sẽ hiển thị phím chức năng “BT On” trên màn hình cuộc gọi. Người dùng có thể nhấn nó vào tai nghe Bluetooth đang hoạt động.

Hình 6: BT đang TẮT
BT đang TẮT

Khi phím chức năng “BT Off” hiển thị trong màn hình cuộc gọi và biểu tượng Bluetooth trên thanh trạng thái chuyển sang trạng thái rắn, điều đó có nghĩa là tai nghe Bluetooth đã sẵn sàng sử dụng.

Hình 7: BT đang BẬT
BT đang BẬT

Khi bật BT, cả tai nghe Bluetooth và điện thoại GRP sẽ cảnh báo khi có cuộc gọi đến. Người dùng có thể trả lời bằng cách sử dụng nút trên tai nghe Bluetooth.

Trong khi thực hiện cuộc gọi, người dùng có thể chuyển kênh âm thanh giữa tai nghe Bluetooth và thiết bị cầm tay điện thoại bằng cách nhấn phím chức năng “BT Off” / “BT On”.

5/5 - (1 bình chọn)