Cách bắt đầu cuộc họp Webex, Hỗ trợ Webex, Webex Meetings

Cách sử dụng IBM Lotus Notes để bắt đầu cuộc họp trên Webex Meetings

Host (người chủ trì cuộc họp) có thể bắt đầu cuộc họp ngay trên IBM Lotus Notes mà không cần phải đăng nhập vào trang Webex.

1. IBM Lotus Notes là gì?

Lotus Notes là phần mềm email doanh nghiệp do IBM sản xuất. IBM Lotus Notes là một ứng dụng quy trình làm việc trên máy tính để bàn cung cấp tin nhắn tức thì, email, lịch, blog, danh bạ nhân sự và diễn đàn cho các tổ chức.

Các công cụ IBM Notes và Domino được ra đời nhằm nâng cao và đơn giản hóa sự hợp tác tại nơi làm việc. IBM Notes còn cung cấp các ứng dụng để thực thi bảo mật, truy cập và lưu trữ thông tin cũng như cho phép sao chép dữ liệu an toàn.

2. Những loại cuộc họp trên Webex/Zoom

Có 2 loại cuộc họp, Meet Now (Instant Meetings) và Scheduled Meetings.

  • Scheduled Meetings – Cuộc họp đã lên lịch: Bạn có thể lên lịch cuộc họp một lần hoặc lên lịch định kỳ. Có một số cách để lên lịch một cuộc họp. Bạn có thể mời người tham gia trước, ghi chú lời mời vào lịch hoặc gửi lời mời qua email.
  • Instant Meetings/Meet Now – Cuộc họp tức thì: Bên cạnh cuộc họp đã lên lịch sẵn, bạn cũng có thể tổ chức một cuộc họp tức thì khi cần triệu tập nhanh các thành viên, hoặc tổ chức một cuộc họp quy mô nhỏ. Cuộc họp bắt đầu ngay lập tức và bạn có thể mời những người khác tham gia cuộc họp này bất kỳ lúc nào. Bạn có thể sử dụng ID cuộc họp cá nhân của mình cho các cuộc họp tức thì.

3. Cách bắt đầu cuộc họp Webex đã lên lịch với IBM Lotus Notes

Với tư cách là người chủ trì, bạn có thể bắt đầu các cuộc họp từ trang Webex, qua email mời họp khi đã lên lịch hoặc sử dụng IBM Lotus Notes.

Cách sử dụng IBM Lotus Notes để bắt đầu cuộc họp trên Webex Meetings Để bắt đầu cuộc họp từ Lotus Notes, hãy chọn một trong các phương pháp sau:

3.1. Sử dụng lịch Lotus Notes trên Webex Desktop app

Trên lịch Lotus Notes, hãy mở mục cuộc họp, sau đó chọn nút Start, hoặc sao chép và dán link để bắt đầu cuộc họp trong trình duyệt web của bạn.

3.2. Sử dụng Webex Productivity Tools

Thực hiện các bước sau:

  1. Mở bảng Webex Productivity Tools.
  2. Chọn My Meetings > More
  3. Chọn cuộc họp của bạn
  4.  Chọn Start

3.3. Sử dụng trang Webex

Thực hiện các bước sau:

  1. Đăng nhập vào trang Webex
  2. Trên trang Webex Meetings, chọn My Meetings
  3. Chọn cuộc họp của bạn
  4. Chọn Start

Khi bắt đầu, cửa sổ Meeting Manager sẽ mở ra.

4. Cách bắt đầu cuộc họp tức thì trên Webex Meetings với IBM Lotus Notes

Để bắt đầu một cuộc họp tức thì, từ menu IBM Lotus Notes Webex, chọn Meet Now.