Hỗ trợ, Hỗ trợ Yealink Meeting

Cách sử dụng tính năng Security (bảo mật) trên Yealink Meeting

security-tren-yealink-meeting

Yealink Meeting là ứng dụng cho phép người dùng tham dự cuộc họp trực tuyến nhưng điều đó cũng có nghĩa vấn đề bảo mật gặp rất nhiều rủi ro. Biết được điều này, tính năng Security (Bảo mật) trên Yealink Meeting đã được ra đời để đảm bảo môi trường làm việc trực tuyến được an toàn, giúp người dùng yên tâm trong quá trình làm việc.

Tính năng Security trong cuộc họp

security

Meeting management (Quản lý cuộc họp)

Not allow new members to join the meeting: Tick vào để khóa phòng, người tham gia mới sẽ không vào phòng được nữa. Bỏ Tick để người tham gia mới vào phòng.

Enable waiting room: Khi bạn tick vào tùy chọn này phòng chờ sẽ được bật. Bỏ Tick để tắt phòng chờ

Apply to speak: Tick vào để người tham gia đăng ký để nói (giơ tay để nói). Bỏ Tick người tham gia có thể tự bật/tắt Mic của mình.

Attendees permissions (Quyền của người tham gia)

Share Screen: Tick vào share screen để cho phép người tham gia chia sẻ màn hình. Bỏ Tick không cho phép người tham gia chia sẻ màn hình

Chat: Tick vào để cho phép người tham gia tham gia trò chuyện. Bỏ tick để tắt trò chuyện người tham gia.

Enable rename: Tick vào để cho người tham gia đổi tên của mình. Bỏ Tick để người tham gia không thể tự đổi tên của mình