Hỗ trợ, Hỗ trợ phần mềm zoom

Cách sửa lỗi Error code 4 trên Zoom

Cách sửa lỗi Error code 4 trên Zoom

Nếu bạn nhận được thông báo “Failed to sign in. Please try again. (Error Code: 4)” thì có sự cố với dữ liệu cục bộ của ứng dụng Zoom của bạn.

Cách khắc phục lỗi Failed to sign in. Please try again. (Error Code: 4)

Cách đơn giản nhất để giải quyết vấn đề này là gỡ cài đặt ứng dụng Zoom, sau đó tải xuống và cài đặt lại.

Xem thêm:

Tải Zoom học trực tuyến tiếng Việt

Ngoài ra, trên thiết bị Windows, bạn có thể mở File Explorer và định vị tệp có tên %appdata%/Zoom/data rồi xóa nó.

Trên thiết bị MacOS, hãy mở Finder và tìm tệp có tên ~/Library/Application\ Support/zoom.us/data, sau đó xóa nó.

5/5 - (1 bình chọn)