Hỗ trợ, Hỗ trợ phần mềm zoom, Tin công nghệ, Tin tức

Cách tắt Cat Filter (bộ lọc mèo) trong Zoom

Cách tắt Cat Filter (bộ lọc mèo) trong Zoom

Chúng tôi đánh giá cao rằng các bộ lọc video có thể giúp các cuộc họp trở nên thú vị. Nhưng khi các cuộc họp trở nên quan trọng, thì chúng ta không nền sử dụng bộ lọc filter. Trong nội dung bài viết ngày hôm nay, chúng tôi chia sẻ với bạn cách tắt Cat Filter trong zoom.

Cách tắt Cat filter

  1. Khi đang họp zoom với video của bạn đang bật, hãy nhấp vào Mũi tên Lên bên cạnh biểu tượng Dừng Video.
    Cách tắt Cat filter
  2. Chọn một cài đặt máy ảnh khác hoặc thử chọn từng máy ảnh được liệt kê cho đến khi bạn trở lại bình thường. Ví dụ: đối với người dùng macOS, hãy nhấp vào FaceTime HD Camera (Tích hợp sẵn) .
    Bây giờ, bộ lọc mèo sẽ bị xóa và bạn có thể quay lại cuộc họp chuyên nghiệp của mình.
    Cách tắt Cat filter

Hoàn thành! Bây giờ thì bạn có thể bắt dầu cuộc họp quan trọng của mình.