Hỗ trợ, Hỗ trợ phần mềm zoom

Cách tắt chế độ lái xe an toàn trong Zoom

Cách tắt chế độ lái xe an toàn trong Zoom

Trong nội dung dưới đây, chúng tôi hướng dẫn cách tắt chế độ lái xe an toàn (Safe Driving Mode) trong zoom một cách chi tiết và cụ thể.

Safe Driving Mode (Chế độ lái xe an toàn) là gì?

Khi ở trong một Zoom meeting bằng iPhone hoặc thiết bị di động của bạn. Từ cửa sổ cuộc họp, bạn có thể “vuốt sang phải” để vào “Chế độ Lái xe An toàn”

Để vào Chế độ lái xe an toàn, hãy “vuốt sang phải” trên màn hình cuộc họp của bạn. Để thoát và quay lại cửa sổ cuộc họp bình thường của bạn, hãy “vuốt sang trái”.

Safe Driving Mode

Ở chế độ này, micrô và video của bạn sẽ tự động bị dừng và tắt tiếng. Để nói chuyện, bạn cần nhấn vào biểu tượng “Tap to speak“.

Safe Driving Mode

Bạn có thể chọn chuyển từ micrô hoặc loa của điện thoại.