Hỗ trợ, Hỗ trợ phần mềm zoom

Cách tùy chỉnh hình nền Zoom Rooms chi tiết

Cách tùy chỉnh hình nền Zoom Rooms chi tiết

Trong cổng web Zoom bạn có thể thêm hình ảnh tùy chỉnh làm hình nền cho tất cả Zoom Rooms trong tài khoản của mình hoặc cho một phòng, tầng hoặc vị trí cụ thể.

Bạn cũng có thể tùy chỉnh nội dung bảng điện tử Zoom Rooms để chia sẻ tin nhắn quan trọng khi phòng không được sử dụng hoặc hiển thị lên lịch với ảnh nền để sử dụng một ảnh tùy chỉnh trên thiết bị hiển thị lên lịch của bạn.

Điều kiện để tùy chỉnh hình nền Zoom Rooms

 • Quyền chủ sở hữu tài khoản hoặc quản trị viên
 • Zoom Rooms phiên bản 3.5.19327.0620 trở lên

Yêu cầu về hình nền Zoom Rooms

Trước khi tải lên một ảnh nền tùy chỉnh, làm theo các hướng dẫn sau:

 • Định dạng: GIF, JPG/JPEG hoặc PNG 24 bit (không dùng alpha). Bất kỳ khu vực trong suốt nào của các ảnh định dạng PNG sẽ được hiển thị trên nền trắng.
 • Kích thước tối thiểu: 960px
 • Kích thước tối đa: 1920px
 • Kích thước khuyên dùng: 1920px x 1080px (tỷ lệ 16:9). Nếu bạn không sử dụng ảnh có tỷ lệ 16:9, bạn có thể thấy các thanh màu đen bên cạnh ảnh nền.
 • Kích thước tệp tối đa: 5 MB

Cách tải lên hình nền mặc định cho tất cả Zoom Rooms

 1. Đăng nhập vào Zoom Web Portal với tư cách là chủ sở hữu tài khoản hoặc quản trị viên.
 2. Trên menu điều hướng, nhấp vào Quản lý phòng [Room Management], sau đó nhấp vào Zoom Rooms.
 3. Nhấp vào liên kết Cài đặt tài khoản [Account Settings].
 4. Nhấp vào thẻ Hồ sơ tài khoản [Account Profile].
 5. Trong Thiết lập [Setup], tìm cài đặt Hình nền cho Zoom Rooms [Background image for Zoom Rooms].
 6. Nhấp vào Tải lên hình ảnh [Upload Image].
  Ghi chú: Xác minh rằng hình ảnh của bạn tuân thủ nguyên tắc của Zoom Rooms.
 7. Chọn hình ảnh của bạn và nhấp vào Mở [Open].
  Bạn sẽ thấy bản xem trước của hình ảnh bên dưới cài đặt.
 8. (Tùy chọn) Nếu bạn muốn khóa hình ảnh mặc định cho tất cả Zoom Rooms trong tài khoản của mình, nhấp vào biểu tượng khóa Khóa Zoom Rooms, sau đó nhấp vào Khóa [Lock] để xác nhận cài đặt.

Trong tương lai, nếu bạn muốn thay đổi hình ảnh, nhấp vào Tải lên hình ảnh mới [Upload New Image] bên dưới nền mặc định hiện tại. Nếu bạn muốn xóa hình ảnh làm nền mặc định cho tất cả Zoom Rooms trong tài khoản của mình, nhấp vào Xóa [Delete].

Cách thay đổi hình nền cho một phòng, tầng hoặc vị trí riêng lẻ

Nếu hình ảnh mặc định không bị khóa ở cấp tài khoản, bạn có thể tải lên hình nền tùy chỉnh cho một phòng, tầng hoặc vị trí cụ thể.

 1. Đăng nhập vào Zoom Web Portal với tư cách là chủ sở hữu tài khoản hoặc quản trị viên.
 2. Trên menu điều hướng, nhấp vào Quản lý phòng [Room Management], sau đó nhấp vào Zoom Rooms.
 3. Sử dụng các thẻ và chức năng Tìm kiếm, tìm phòng, tầng hoặc vị trí bạn muốn áp dụng nền, sau đó nhấp vào Chỉnh sửa [Edit] ở phía bên phải.
  Mẹo: Nếu bạn không thấy nút Chỉnh sửa [Edit], chuyển cửa sổ hiện tại sang màn hình rộng hơn hoặc sử dụng thanh cuộn ngang ở cuối bảng điều khiển.
 4. Nhấp vào thẻ Hồ sơ Zoom Rooms [Rooms Profile].
 5. Trong Thiết lập [Setup], tìm cài đặt Hình nền cho Zoom Rooms [Background image for Zoom Rooms].
  Nếu có hình ảnh mặc định đang được sử dụng ở cấp tài khoản, bạn sẽ thấy bản xem trước của hình ảnh đó cùng với thông báo “Sử dụng cài đặt tài khoản” ở bên phải. 
 6. Nhấp vào Tải lên hình ảnh mới [Upload New Image].
  Ghi chú: Xác minh rằng hình ảnh của bạn tuân thủ nguyên tắc của chúng tôi.
 7. Chọn hình ảnh của bạn và nhấp vào Mở [Open].
  Bạn sẽ thấy bản xem trước của hình ảnh tùy chỉnh mới cho phòng hoặc vị trí cụ thể đó.
  Mẹo: Nhấp vào Đặt lại [Reset] để xóa hình ảnh đã tải lên của bạn. Nếu có một hình ảnh mặc định được tải lên ở cấp tài khoản, hình ảnh đó sẽ thay thế hình ảnh đã tải lên của bạn.