Hỗ trợ, Hỗ trợ phần mềm zoom

Chỉ định trước những người tham gia vào các phòng theo nhóm trên Zoom

Chỉ định trước những người tham gia vào các phòng theo nhóm trên Zoom

Với tư cách là người chủ trì cuộc họp, bạn có thể chia những người tham gia cuộc họp của mình thành các phòng riêng khi lên lịch cuộc họp. Điều này có thể hữu ích nếu bạn đã biết cách bạn muốn phân chia những người tham gia của mình.

Yêu cầu

 • Các phòng theo nhóm được bật với tùy chọn chuyển nhượng trước được chọn
 • Mã hóa đầu cuối bị vô hiệu hóa cho cuộc họp
 • Host:
  • Ứngng dụng Zoom dành cho máy tính để bàn trên Windows hoặc macOS, phiên bản 5.3.0  trở lên
   Lưu ý: Nếu bạn bắt đầu cuộc họp từ ứng dụng Linux hoặc Ứng dụng Zoom dành cho thiết bị di động, bạn sẽ không thể thấy các phòng theo nhóm của mình với những người tham gia được chỉ định trước.
 • Những người tham gia:
  • Ứng dụng Zoom dành cho máy tính để bàn hoặc ứng dụng dành cho thiết bị di động, phiên bản 5.3.0 trở lên;
  • Web client
   Lưu ý: Khi tham gia cuộc họp với các nhiệm vụ được giao trước, người tham gia cần phải đăng nhập vào tài khoản Zoom được liên kết với địa chỉ email được sử dụng cho các bài tập trước để áp dụng bài tập trước. Nếu họ chưa đăng nhập hoặc đăng nhập bằng một tài khoản khác, việc chỉ định trước sẽ không được áp dụng cho họ. 

Hạn chế

 • Bạn chỉ có thể chỉ định trước những người tham gia có tài khoản Zoom (người dùng Zoom nội bộ hoặc bên ngoài).
 • Để chỉ định trước những người tham gia là người dùng Zoom bên ngoài, hãy nhập tệp CSV .
 • Lên đến 200 người tham gia có thể được chỉ định trước cho các phòng đột phá.
 • Nếu bạn đã lên lịch cho các cuộc họp định kỳ, thì các phòng đột xuất được chỉ định trước sẽ chỉ hoạt động nếu nó được áp dụng cho tất cả các cuộc họp lặp lại. Bạn không thể chỉnh sửa một cuộc họp duy nhất trong lặp lại và áp dụng một chỉ định trước duy nhất.

Chỉ định trước những người tham gia vào các phòng theo nhóm bằng cổng web

 1. Đăng nhập vào cổng web Zoom.
 2. Nhấp vào Cuộc họp (Meeting) và lên lịch cuộc họp.
 3. Trong phần Tùy chọn cuộc họp (Meeting Options), hãy chọn chỉ định trước Phòng theo nhóm (Breakout Room pre-assign) và nhấp vào Tạo phòng (Create Rooms).
 4. Nhấp vào nút dấu cộng + bên cạnh Phòng để thêm nhiều phòng theo nhóm hơn.
 5. Di chuột qua tên phòng đột phá mặc định trong bảng điều khiển bên phải và nhấp vào nút bút chì để đổi tên nó.
 6. Trong hộp văn bản Thêm người tham gia (Add participants), tìm kiếm người tham gia nội bộ theo tên hoặc địa chỉ email hoặc nhập thủ công địa chỉ email của người dùng bên ngoài, sau đó nhấn Enter để thêm họ vào phòng theo nhóm. 
 7. (Tùy chọn) Sử dụng các tùy chọn này để chỉnh sửa các phòng đột phá và những người tham gia của bạn:
  • Nhấp và kéo địa chỉ email của người tham gia để thay đổi thứ tự.
  • Di chuột qua tên của người tham gia để xem các tùy chọn chuyển họ sang phòng khác hoặc xóa họ khỏi phòng hiện tại.
  • Để xóa một phòng đột phá, hãy di chuột vào tên phòng trong bảng điều khiển bên trái và nhấp vào biểu tượng thùng rác 
 8. Nhấp vào Lưu.

Chỉ định trước những người tham gia vào các phòng theo nhóm bằng tệp CSV

 1. Đăng nhập vào cổng web Zoom.
 2. Nhấp vào Cuộc họp (Meetings) và lên lịch cuộc họp.
 3. Trong phần Tùy chọn cuộc họp (Meeting Options), hãy chọn chỉ định trước Phòng theo nhóm (Breakout Room pre-assign) và nhấp vào Nhập từ CSV (Import from CSV).
 4. Nhấp vào tải xuống (download) để tải xuống tệp CSV mẫu mà bạn có thể điền vào.
 5. Mở tệp CSV bằng phần mềm bảng tính, chẳng hạn như Microsoft Excel.
  Lưu ý: Bạn có thể chỉ định người dùng zoom là nội bộ (trong cùng một tài khoản) hoặc bên ngoài (không trong cùng một tài khoản).
 6. Điền vào cột Tên phòng chỉ định trước (Pre-assign Room Name) với tên phòng đột phá và cột Địa chỉ Email (Email Address) với địa chỉ email của người tham gia được chỉ định. 
 7. Lưu các tập tin.
 8. Kéo và thả tệp vào cổng web.
  Zoom sẽ xác minh rằng địa chỉ email có tài khoản Zoom.

Chỉnh sửa chỉ định phòng theo nhóm

Nếu bạn đã chỉ định trước những người tham gia vào các phòng theo nhóm, bạn có thể chỉnh sửa bài tập trước khi bắt đầu cuộc họp. 

Lưu ý: Bạn cũng có thể quản lý các phòng theo nhóm trong cuộc họp.

 1. Đăng nhập vào cổng web Zoom.
 2. Nhấp vào Cuộc họp (Meetings) và nhấp vào cuộc họp bạn muốn chỉnh sửa.
 3. Trong phần Phòng theo nhóm (Breakout Room), nhấp vào Xem chi tiết (View detail).
 4. Chỉnh sửa các phòng theo nhóm nếu cần.
 5. Nhấp vào Lưu (Save).

Bắt đầu cuộc họp với các phòng theo nhóm được chỉ định trước

 1. Bắt đầu cuộc họp với những người tham gia được chỉ định trước vào các phòng theo nhóm. 
 2. Nhấp vào Phòng theo nhóm (Breakout Rooms) trong điều khiển cuộc họp để truy cập các phòng đột phá mà bạn đã tạo.
  Ghi chú :
  • Nếu một người tham gia không được tự động chỉ định vào phòng đột phá mà bạn đã chỉ định khi lên lịch cuộc họp, hãy khôi phục về các phòng đột phá được chỉ định trước để chỉ định lại người tham gia vào phòng theo nhóm được chỉ định trước của họ.
  • Bạn có thể chỉ định người tham gia theo cách thủ công bằng cách sử dụng các điều khiển phòng theo nhóm trong cuộc họp .
 3. Nhấp vào Mở tất cả các phòng để bắt đầu các phòng theo nhóm.

Khôi phục cho các phòng được chỉ định trước 

Sau khi bắt đầu các phòng theo nhóm, bạn có thể khôi phục về chỉ định các phòng theo nhóm mà bạn đã chỉ định trước đó. Điều này có thể hữu ích nếu bạn đã thay đổi các phòng theo nhóm của mình trong cuộc họp hoặc những người tham gia được chỉ định trước đã tham gia cuộc họp sau khi bạn tham gia cuộc họp hoặc bắt đầu các phòng theo nhóm

 1. Bắt đầu cuộc họp với những người tham gia được chỉ định trước vào các phòng theo nhóm. 
 2. Nhấp vào Đóng tất cả các phòng (Close All Rooms) để kết thúc tất cả các phòng theo nhóm.
 3. Nhấp vào Tạo lại (Recreate) rồi Khôi phục cho các phòng được chỉ định trước (Recover to pre-assigned rooms). 
  Những người tham gia sẽ được sắp xếp lại vào các phòng theo nhóm mà bạn đã chỉ định khi lên lịch cuộc họp.