Hỗ trợ, Hỗ trợ phần mềm zoom

Chia sẻ màn hình thiết bị iOS bằng cáp trên Zoom

Chia sẻ màn hình thiết bị iOS bằng cáp trên Zoom

Nếu thiết bị iOS được kết nối bằng cáp với máy tính Mac trên Zoom, bạn có thể chia sẻ nội dung từ thiết bị đó khi chia sẻ màn hình của mình trong cuộc họp. Nếu thiết bị iOS không được kết nối với máy Mac, bạn có thể chia sẻ nó qua AirPlay.

Yêu cầu

 • Zoom desktop client dành cho Mac phiên bản 4.0.36452.0616 trở lên chạy trên Mac OS 10.10 trở lên
 • Thiết bị iOS phiên bản 8 trở lên được Mac tin cậy chạy Zoom Client

Hướng dẫn chia sẻ màn hình thiết bị iOS bằng cáp trên Zoom

Để chia sẻ thiết bị iOS được kết nối bằng cáp với máy Mac:

 1. Bắt đầu hoặc tham gia một cuộc họp.
 2. Nhấp vào điều khiển Chia sẻ Màn hình.
 3. Nhấp vào iPhone/ iPad qua cáp, sau đó nhấp vào Chia sẻ màn hình.
  Hướng dẫn chia sẻ màn hình thiết bị iOS bằng cáp trên Zoom
 4. Nếu bạn chưa kết nối thiết bị, một thông báo sẽ hiển thị hướng dẫn để kết nối thiết bị của bạn.
 5. Khi thiết bị của bạn được kết nối và đáng tin cậy, đồng thời màn hình thiết bị iOS bật, màn hình sẽ được chia sẻ trong cuộc họp.
  Hướng dẫn chia sẻ màn hình thiết bị iOS bằng cáp trên Zoom