Bộ thiết bị hội nghị, Tin công nghệ, Tin tức

Giải pháp phòng họp trực tuyến Yealink kết hợp với Barco ClickShare

Giải pháp phòng của Yealink cho Barco ClickShare

Giải pháp phòng họp Yealink cho Barco ClickShare bao gồm mọi thứ bạn cần để trang bị cho các phòng hội nghị có một hoặc hai màn hình. Có sẵn ở các cấu hình nhỏ và tập trung, các hệ thống dễ mua và dễ cài đặt này bao gồm một hoặc hai thiết bị Barco ClickShare, thanh họp video all-in-all Yealink UVC40.

Giải pháp phòng họp Huddle Yealink kết hợp với Barco ClickShare

Giải pháp Phòng Yealink cho Hội nghị Barco ClickShare – phòng trò chuyện nhóm bao gồm mọi thứ bạn cần để trang bị cho các phòng họp nhỏ có tối đa 4 chỗ ngồi. Bạn chỉ cần một nút để kích hoạt hội nghị không dây trong công ty của bạn.

Giải pháp phòng Huddle Yealink cho Barco ClickShare

Hệ thống dễ cài đặt này bao gồm một thiết bị ClickShare Conference CX-20 và một Yealink UVC40 All-in-one. Được thiết kế cho các phòng tập trung và phòng hội nghị nhỏ hơn, cấu hình nhỏ giảm thiểu khả năng đi dây cáp có thể nhìn thấy (kết nối không dây với PC của người dùng) và tiết kiệm không gian với thanh họp video Yealink UVC40 tất cả trong một.

Giải pháp phòng họp nhỏ Yealink kết hợp với Barco ClickShare

Giải pháp Phòng Yealink cho Hội nghị Barco ClickShare – phòng nhỏ bao gồm mọi thứ bạn cần để trang bị cho các phòng hội nghị nhỏ lên đến 6 chỗ ngồi. Bạn chỉ cần một nút để kích hoạt hội nghị không dây trong công ty của bạn.

Giải pháp phòng nhỏ Yealink cho Barco ClickShare

Hệ thống dễ cài đặt này bao gồm một thiết bị ClickShare Conference CX-30, hai nút Hội nghị ClickShare và một Yealink UVC40 All-in-one. Được thiết kế cho các phòng tập trung và phòng hội nghị nhỏ hơn, cấu hình nhỏ giảm thiểu khả năng đi dây cáp có thể nhìn thấy (kết nối không dây với PC của người dùng) và tiết kiệm không gian với thanh họp video Yealink UVC40 tất cả trong một.

Bài viết liên quan