Cách quản lý video, Hỗ trợ Webex, Webex Events

Hướng dẫn cách bắt đầu và dừng video của bạn trong 1 sự kiện trên Cisco Webex Events

Sử dụng video là một cách tuyệt vời và hiệu quả để tương tác với những người tham gia sự kiện và đồng thời thu hút sự chú ý của họ vào bài thuyết trình của bạn. Với Cisco Webex Events, bạn có thể dễ dàng bắt đầu một video khi tham gia sự kiện và dừng video khi bạn cần quyền riêng tư. 

Bài viết dưới đây sẽ hướng dẫn chi tiết cách bắt đầu và dừng video trong một sự kiện trên ứng dụng Webex Events của Cisco.

1. Cách bắt đầu video

Để bắt đầu video của bạn trong sự kiện, hãy chọn Start my video dễ dàng bắt đầu một video khi tham gia sự kiện và dừng video khi bạn cần quyền riêng tư, sau đó chọn Start My Video.

Hướng dẫn cách bắt đầu và dừng video của bạn trong 1 sự kiện trên Cisco Webex Event

2. Cách dừng video

Để dừng video của bạn trong sự kiện, hãy chọn Switch camera device or stop my video Để dừng video của bạn trong sự kiện, hãy chọn Switch camera device or stop my video, sau đó chọn Stop My Video.

 cách bắt đầu và dừng video của bạn trong 1 sự kiện trên Cisco Webex Event