Hỗ trợ, Hỗ trợ loa họp, Tin công nghệ, Tin tức

Hướng dẫn kết nối Bluetooth Jabra Speak 710 với thiết bị di động

Hướng dẫn kết nối Bluetooth Jabra Speak 710 với thiết bị di động

Trong bài viết này, Ngọc Thiên xin hướng dẫn quý khách hàng cách kết nối thiết bị Jabra 710 với điện thoại thông minh, thiết bị di động hoặc máy tính bảng của bạn.

1. Hệ điều hành Android

Bước 1: Bắt đầu với Jabra Speak 710 của bạn được bật. Để bật Jabra Speak 710, hãy nhấn và giữ (1 giây) nút  Power

Bắt đầu với Jabra Speak 710 của bạn được bật. Để bật Jabra Speak 710, hãy nhấn và giữ (1 giây) nút  Power

Bước 2: Nhấn và giữ (2 giây) nút Bluetooth và Jabra Speak 710 thông báo chế độ ghép nối.

Nhấn và giữ (2 giây) nút Bluetooth và Jabra Speak 710 thông báo chế độ ghép nối.

Bước 3: Trên thiết bị Android của bạn, đi tới AppsSettingsConnections, Bluetooth.

Trên thiết bị Android của bạn, đi tới Apps, Settings, Connections, Bluetooth.

Bước 4: Đảm bảo Bluetooth được bật Thiết bị Android của bạn sẽ tự động tìm kiếm các thiết bị có sẵn.

Đảm bảo Bluetooth được bật . Thiết bị Android của bạn sẽ tự động tìm kiếm các thiết bị có sẵn.

Bước 5: Khi Jabra Speak 710 xuất hiện trên màn hình, hãy nhấn vào Jabra Speak 710 để bắt đầu ghép nối.

Khi Jabra Speak 710 xuất hiện trên màn hình, hãy nhấn vào Jabra Speak 710 để bắt đầu ghép nối.

Bước 6: Khi quá trình ghép nối hoàn tất, Jabra Speak 710 đã sẵn sàng để sử dụng với thiết bị di động của bạn. Nếu bạn cần ghép nối thiết bị thứ hai hoặc nếu quá trình ghép nối ban đầu không thành công, hãy khởi động lại quá trình ghép nối từ đầu.

Khi quá trình ghép nối hoàn tất, Jabra Speak 710 đã sẵn sàng để sử dụng với thiết bị di động của bạn

Bước 7: Để ngắt kết nối sau khi sử dụng, hãy nhấn nút Bluetooth.

Để ngắt kết nối sau khi sử dụng, hãy nhấn nút Bluetooth.

Lưu ý: Ảnh chụp màn hình và hướng dẫn dựa trên Samsung Galaxy 9 với phiên bản Android 9 (Pie). Cài đặt có thể khác nhau tùy thuộc vào thiết bị được kết nối và phiên bản phần mềm.

2. Hệ điều hành iOS

Bước 1: Bắt đầu với Jabra Speak 710 của bạn được bật. Để bật Jabra Speak 710, hãy nhấn và giữ (1 giây) nút Power

Bắt đầu với Jabra Speak 710 của bạn được bật. Để bật Jabra Speak 710, hãy nhấn và giữ (1 giây) nút Power

Bước 2: Nhấn và giữ (2 giây) nút Bluetooth và Jabra Speak 710 thông báo chế độ ghép nối.

Nhấn và giữ (2 giây) nút Bluetooth và Jabra Speak 710 thông báo chế độ ghép nối.

Bước 3: Trên thiết bị iOS của bạn, đi tới SettingsBluetooth.

Trên thiết bị iOS của bạn, đi tới Settings, Bluetooth.

Bước 4: Đảm bảo Bluetooth được bật On . Thiết bị iOS của bạn sẽ tự động tìm kiếm các thiết bị có sẵn.

iOS BTon ngocthiensup jabra speak 710

Bước 5: Khi Jabra Speak 710 xuất hiện trên màn hình, hãy nhấn vào Jabra Speak 710 để bắt đầu ghép nối.

Khi Jabra Speak 710 xuất hiện trên màn hình, hãy nhấn vào Jabra Speak 710 để bắt đầu ghép nối.

Bước 6: Khi quá trình ghép nối hoàn tất, Jabra Speak 710 đã sẵn sàng để sử dụng với thiết bị di động của bạn. Nếu bạn cần ghép nối thiết bị thứ hai hoặc nếu quá trình ghép nối ban đầu không thành công, hãy khởi động lại quá trình ghép nối từ đầu.

Khi quá trình ghép nối hoàn tất, Jabra Speak 710 đã sẵn sàng để sử dụng với thiết bị di động của bạn

Bước 7: Để ngắt kết nối sau khi sử dụng, hãy nhấn nút Bluetooth .

Để ngắt kết nối sau khi sử dụng, hãy nhấn nút Bluetooth.

Lưu ý: Ảnh chụp màn hình và hướng dẫn dựa trên Apple iPhone X với iOS phiên bản 12.4. Cài đặt có thể khác nhau tùy thuộc vào thiết bị được kết nối và phiên bản phần mềm.

3. Khác

Bước 1: Bắt đầu với Jabra Speak 710 của bạn được bật. Để bật Jabra Speak 710, hãy nhấn và giữ (1 giây) nút Power

Bắt đầu với Jabra Speak 710 của bạn được bật. Để bật Jabra Speak 710, hãy nhấn và giữ (1 giây) nút Power

Bước 2: Nhấn và giữ (2 giây) nút Bluetooth và Jabra Speak 710 thông báo chế độ ghép nối.

Nhấn và giữ (2 giây) nút Bluetooth và Jabra Speak 710 thông báo chế độ ghép nối.

Bước 3: Trên điện thoại thông minh hoặc thiết bị di động của bạn, đi tới Settings.

Bước 4: Tới menu Bluetooth trên thiết bị di động của bạn, đảm bảo nó được bật on, và tìm kiếm các thiết bị có sẵn.

Trên điện thoại thông minh hoặc thiết bị di động của bạn, đi tới Settings.

Bước 5: Khi Jabra Speak 710 xuất hiện trên màn hình, hãy nhấn vào Jabra Speak 710 để bắt đầu ghép nối.

Trên điện thoại thông minh hoặc thiết bị di động của bạn, đi tới Settings.

Bước 6: Khi quá trình ghép nối hoàn tất, Jabra Speak 710 đã sẵn sàng để sử dụng với thiết bị di động của bạn. Nếu bạn cần ghép nối thiết bị thứ hai hoặc nếu quá trình ghép nối ban đầu không thành công, hãy khởi động lại quá trình ghép nối từ đầu.

Khi quá trình ghép nối hoàn tất, Jabra Speak 710 đã sẵn sàng để sử dụng với thiết bị di động của bạn

Bước 7: Để ngắt kết nối sau khi sử dụng, hãy nhấn nút Bluetooth .

Để ngắt kết nối sau khi sử dụng, hãy nhấn nút Bluetooth.

Chúc thành công!

Quý khách hàng cần hỗ trợ vui lòng liên hệ nhân viên kỹ thuật Ngọc Thiên

Hotline: 1900099978

Email: support@vnsup.com

5/5 - (1 bình chọn)