Hỗ trợ, Hỗ trợ phần mềm zoom

Khắc phục sự cố video không khả dụng trên Mac OS 10.7 trên Zoom

Khắc phục sự cố video không khả dụng trên Mac OS 10.7 trên Zoom

Nếu bạn đang chạy Mac OS 10.7 và máy ảnh của bạn không hoạt động trên Zoom, hãy thử các bước sau để giải quyết vấn đề.

 1. Trong Finder, nhấp vào menu Go.
  Khắc phục sự cố video không khả dụng trên Mac OS 10.7 trên Zoom
 2. Chọn Go to Folder… [Đi tới Thư mục …]
 3. Trong cửa sổ xuất hiện, nhập / Library / QuickTime /
  Trong cửa sổ xuất hiện, nhập / Library / QuickTime /
 4. Nhấp vào Go.
 5. Xóa bất kỳ tệp nào sau đây:
  • Sonix SN9C201 WebCam.component 
  • Sonix SN9C102p WebCam.component 
  • DesktopVideoOut.component 
  • VideoGlide.component 
  • 3ivxVideoCodec.component
5/5 - (1 bình chọn)