Hỗ trợ, Hỗ trợ phần mềm zoom

Khởi động ứng dụng Zoom client trên máy tính để bàn

Khởi động ứng dụng Zoom client trên máy tính để bàn

Ngoài Zoom Web Portal, bạn còn có thể lên lịch và bắt đầu cuộc họp ngay trên ứng dụng Zoom client. Việc truy cập ứng dụng Zoom để thiết lập và sử dụng các cài đặt/tính năng trong ứng dụng, ví dụ: Nền ảo, cài đặt âm thanh/video cũng như các tùy chọn khác, cũng rất quan trọng.

Lưu ý: Các tính năng của Zoom Desktop Client và ứng dụng di động Zoom khác với các tính năng trên Zoom Web Portal. Zoom Web Portal chủ yếu được sử dụng để thay đổi cài đặt cuộc họp và Cài đặt Zoom Phone. Bạn cũng có thể sử dụng Web Portal để tùy chỉnh hồ sơ của mình.

Yêu cầu cài đặt

Cách khởi động ứng dụng Zoom client trên máy tính để bàn

1. Đối với Windows

Lưu ý: Trên tất cả phiên bản của Windows, bạn có thể ghim Zoom desktop client vào thanh tác vụ bằng cách nhấp chuột phải vào Zoom desktop client, sau đó nhấp vào Ghim vào thanh tác vụ.

1.1, Windows 7

 1. Nhấp vào biểu tượng Windows biểu tượng Windows trong thanh tác vụ.
 2. Nhấp vào All Programs.
 3. Trong danh sách chương trình, nhấp vào thư mục Zoom.
 4. Nhấp đúp vào Start Zoom.

1.2, Windows 8

 1. Nhấp vào biểu tượng Windows biểu tượng Windows 8 trong thanh tác vụ.
 2. Nhấp vào down arrow ở góc phía dưới bên trái để truy cập All Apps.
 3. Cuộn qua các ứng dụng cho đến khi nhìn thấy Zoom, sau đó nhấp vào Start Zoom.

1.3, Windows 10

 1. Nhấp vào biểu tượng Windows Nhấp vào biểu tượng Windows 10 trong thanh tác vụ.
 2. Trong danh sách ứng dụng, hãy cuộn cho đến khi tìm được thư mục Zoom.
 3. Nhấp vào thư mục Zoom.
 4. Nhấp đúp vào Start Zoom để khởi chạy ứng dụng.

2. Đối với macOS

2.1, Mở Zoom

 1. Tìm biểu tượng Finder (
 1. Tìm biểu tượng Finder (Trình tìm kiếm) Finder trong thanh Dock của bạn.
 2. Nhấp chuột phải vào biểu tượng đó, sau đó nhấp vào New Finder Window (Cửa sổ trình tìm kiếm mới).
 3. Trên cửa sổ mới, nhấp vào Applications (Ứng dụng). Tìm zoom.us trong danh sách ứng dụng và nhấp đúp vào biểu tượng đó để khởi động ứng dụng.

Lưu ý: Nếu Launchpad nằm trên thanh dock của bạn, bạn có thể nhấp vào đó để truy cập danh sách ứng dụng và mở Zoom.

2.2, Lưu Zoom vào thanh Dock của bạn

 1. Sau khi Zoom client được mở
 2. Nhấp chuột phải vào biểu tượng Zoom trong thanh Dock của bạn.
 3. Di chuột lên Options (Tùy chọn), sau đó nhấp vào Keep in Dock (Giữ trên thanh Dock). 

Cách khởi động ứng dụng Zoom client trên điện thoại

1.  Đối với điện thoại hệ điều hành Android

 1. Vuốt từ phía dưới màn hình lên trên. Hoặc tìm biểu tượng Tất cả ứng dụng unnamed Zoom client rồi nhấn vào đó.
 2. Nhấn vào Zoom.

2.  Đối với điện thoại hệ điều hành iOS

 1. Truy cập Màn hình chính.
 2. Trên Màn hình chính, nhấn vào Zoom.