Tin tức, Bộ thiết bị hội nghị, Tin công nghệ

Mô hình phòng họp trực tuyến Shure Stem Ecosystem

Mô hình phòng họp trực tuyến Shure Stem Ecosystem

Shure Stem Ecosystem cho phép bạn tự do tạo, quản lý và mở rộng quy mô âm thanh không gian cuộc họp theo cách bạn muốn. Giải quyết âm thanh cần thiết cho nhu cầu hội nghị truyền hình và đạt được sự cộng tác chất lượng cao hơn bằng các giải pháp đơn giản giúp quá trình áp dụng công nghệ mới trở nên dễ dàng. Dưới đây là một số mẫu thiết kế phòng họp nhóm cho đến lớp học, v.v., bạn có thể biết cách Stem có thể phù hợp với nhiều môi trường khác nhau.

Mô hình Shure Stem Ecosystem dành cho phòng họp nhóm

Dưới đây là 3 mẫu thiết kế bạn có thể định cấu hình Stem trong các phòng họp nhóm của mình.

Tham khảo thiết kế A

Dưới đây, bạn có thể thấy Stem Ceiling được ghép nối với HubControl. Mỗi thiết bị gốc được kết nối trực tiếp với mạng của bạn thông qua một cáp Ethernet. Cách tiếp cận hệ sinh thái của Stem cho phép bạn tự do kết hợp và kết hợp các thiết bị để tạo thiết lập tùy chỉnh của riêng mình.

Mô hình Shure Stem Ecosystem dành cho phòng họp nhóm

Tất cả kết nối như thế nào?

Mô hình Shure Stem Ecosystem dành cho phòng họp nhóm

Tham khảo thiết kế B

Dưới đây, bạn có thể thấy Stem Table được ghép nối với Stem Control. Mỗi thiết bị được kết nối trực tiếp với mạng của bạn thông qua một cáp Ethernet. Cách tiếp cận hệ sinh thái của Stem cho phép bạn tự do kết hợp và kết hợp các thiết bị để tạo thiết lập tùy chỉnh của riêng mình.

Tham khảo thiết kế B

Tất cả kết nối như thế nào?

Shure Stem Ecosystem - Tham khảo thiết kế B

Tham khảo thiết kế C

Dưới đây, bạn có thể thấy Stem Wall được ghép nối với Stem Control. Mỗi thiết bị được kết nối trực tiếp với mạng của bạn thông qua một cáp Ethernet. Cách tiếp cận hệ sinh thái của Stem cho phép bạn tự do kết hợp và kết hợp các thiết bị để tạo thiết lập tùy chỉnh của riêng mình.

Stem Wall được ghép nối với Stem Control

Tất cả kết nối như thế nào?

Mô hình phòng họp trực tuyến Shure Stem Ecosystem

Mô hình Shure Stem Ecosystem dành cho phòng họp vừa

Dưới đây là 6 mẫu thiết kế bạn có thể định cấu hình Stem trong các phòng hội thảo cỡ trung bình của mình.

Tham khảo thiết kế A

Dưới đây, bạn có thể thấy Stem CeilingWall kèm theo Stem HubControl. Mỗi thiết bị được kết nối trực tiếp với mạng thông qua một cáp Ethernet. Điều thú vị về tất cả các thiết bị Stem Audio là bạn có thể trộn và kết hợp chúng để tạo thiết lập tùy chỉnh của riêng mình.

Mô hình Shure Stem Ecosystem dành cho phòng họp vừa

Tất cả kết nối như thế nào?

Shure Stem Ecosystem

Tham khảo thiết kế B

Dưới đây, bạn có thể thấy Stem CeilingTable đi kèm với Stem HubControl. Mỗi thiết bị được kết nối trực tiếp với mạng của bạn thông qua một cáp Ethernet.

Stem Ceiling và Table đi kèm với Stem Hub và Control

Tất cả kết nối như thế nào?

Stem Ceiling và Table đi kèm với Stem Hub và Control

Tham khảo thiết kế C

Dưới đây, bạn có thể thấy hai Stem Ceiling’s đi kèm với Stem HubControl. Mỗi thiết bị gốc được kết nối trực tiếp với mạng của bạn thông qua một cáp Ethernet.

Tham khảo thiết kế C

Tất cả kết nối như thế nào?

Shure Stem Ecosystem

Tham khảo thiết kế D

Dưới đây, bạn có thể thấy Stem WallTable đi kèm với Stem HubControl. Tất cả bốn thiết bị được kết nối trực tiếp với mạng thông qua một cáp Ethernet duy nhất.

Stem Wall và Table đi kèm với Stem Hub và Control

Tất cả kết nối như thế nào?

Tất cả kết nối như thế nào?

Tham khảo thiết kế E

Dưới đây bạn có thể thấy hai Stem Table đi kèm với Stem HubControl. Tất cả bốn thiết bị được kết nối trực tiếp với mạng thông qua một cáp Ethernet duy nhất.

hai Stem Table đi kèm với Stem Hub và Control

Tất cả kết nối như thế nào?

Shure Stem Ecosystem

Tham khảo thiết kế F

Dưới đây, bạn có thể thấy hai Stem Wall đi kèm với Stem Hub Control. Mỗi thiết bị được kết nối trực tiếp với mạng của bạn thông qua một cáp Ethernet.

Tham khảo thiết kế F

Tất cả kết nối như thế nào?

Shure Stem Ecosystem

Mô hình Shure Stem Ecosystem dành cho phòng họp lớn

Dưới đây là 5 mẫu thiết kế bạn có thể định cấu hình Stem trong các phòng hội nghị lớn của mình.

Tham khảo thiết kế A

Dưới đây, bạn có thể thấy Stem Ceiling, Table và Wall đi kèm với Stem Hub và Control.

Mô hình Shure Stem Ecosystem dành cho phòng họp lớn

Tất cả kết nối như thế nào?

Mô hình Shure Stem Ecosystem dành cho phòng họp lớn

Tham khảo thiết kế B

Trong thiết kế, bạn có thể thấy hai Stem Ceiling một Wall được ghép nối với Stem HubControl. Mỗi thiết bị được kết nối với mạng thông qua một cáp Ethernet duy nhất.

hai Stem Ceiling và một Wall được ghép nối với Stem Hub và Control

Tất cả kết nối như thế nào?

Shure Stem Ecosystem

Tham khảo thiết kế C

Dưới đây, bạn có thể thấy hai Stem TableWall được ghép nối với Stem HubControl. Mỗi thiết bị được kết nối trực tiếp với mạng của bạn thông qua một cáp Ethernet.

Tham khảo thiết kế C

Tất cả kết nối như thế nào?

Shure Stem Ecosystem

Tham khảo thiết kế D

Dưới đây, bạn có thể thấy ba Stem Table được ghép nối với Stem HubControl. Mỗi thiết bị được kết nối trực tiếp với mạng của bạn thông qua một cáp Ethernet.

Tham khảo thiết kế D

Tất cả kết nối như thế nào?

Shure Stem Ecosystem

Tham khảo thiết kế E

Trong thiết kế này, bạn có thể thấy ba Stem Ceiling được ghép nối với Stem HubControl. Mỗi thiết bị gốc được kết nối trực tiếp với mạng của bạn thông qua một cáp Ethernet.

Tham khảo thiết kế E

Tất cả kết nối như thế nào?

Shure Stem Ecosystem

Mô hình Shure Stem Ecosystem dành cho phòng họp hình chữ U

Dưới đây là 4 mẫu thiết kế bạn có thể định cấu hình Stem trong các phòng hội thảo hình chữ U của mình.

Tham khảo thiết kế A

Trong thiết kế này, bạn có thể thấy ba Stem Table được ghép nối với Stem HubControl. Mỗi thiết bị được kết nối trực tiếp với mạng của bạn thông qua một cáp Ethernet.

Mô hình Shure Stem Ecosystem dành cho phòng họp hình chữ U

Tất cả kết nối như thế nào?

Mô hình Shure Stem Ecosystem dành cho phòng họp hình chữ U

Tham khảo thiết kế B

Trong thiết kế này, bạn có thể thấy ba Stem Ceiling được ghép nối với Stem HubControl. Mỗi thiết bị gốc được kết nối trực tiếp với mạng của bạn thông qua một cáp Ethernet.

Mô hình Shure Stem Ecosystem dành cho phòng họp hình chữ U

Tất cả kết nối như thế nào?

Shure Stem Ecosystem

Tham khảo thiết kế C

Trong thiết kế này, bạn có thể thấy hai Stem CeilingsWall được ghép nối với Stem HubControl. Mỗi thiết bị được kết nối trực tiếp với mạng của bạn thông qua một cáp Ethernet.

hai Stem Ceilings và Wall được ghép nối với Stem Hub và Control

Tất cả kết nối như thế nào?

hai Stem Ceilings và Wall được ghép nối với Stem Hub và Control

Tham khảo thiết kế D

Trong thiết kế này, bạn có thể thấy hai Stem TableWall được ghép nối với Stem HubControl. Mỗi thiết bị được kết nối trực tiếp với mạng của bạn thông qua một cáp Ethernet.

hai Stem Table và Wall được ghép nối với Stem Hub và Control

Tất cả kết nối như thế nào?

hai Stem Table và Wall được ghép nối với Stem Hub và Control

Mô hình Shure Stem Ecosystem dành cho lớp học

Dưới đây là 4 mẫu thiết kế bạn có thể định cấu hình Stem trong lớp học của mình.

Tham khảo thiết kế A

Trong thiết kế này, bạn có thể thấy ba Stem Wall’s được ghép nối với Stem HubControl. Mỗi thiết bị được kết nối trực tiếp với mạng của bạn thông qua một cáp Ethernet.

Mô hình Shure Stem Ecosystem dành cho lớp học

Tất cả kết nối như thế nào?

Mô hình Shure Stem Ecosystem dành cho lớp học

Tham khảo thiết kế B

Trong thiết kế này, bạn có thể thấy hai Stem Wall’s và hai Stem Ceiling’s được ghép nối với Stem Hub và Control.

Mô hình Shure Stem Ecosystem dành cho lớp học

Tất cả kết nối như thế nào?

Mô hình Shure Stem Ecosystem dành cho lớp học

Tham khảo thiết kế C

Trong thiết kế này, bạn có thể thấy bốn Stem Ceiling’s được ghép nối với Stem HubControl. Mỗi thiết bị gốc được kết nối trực tiếp với mạng của bạn thông qua một cáp Ethernet.

Mô hình Shure Stem Ecosystem dành cho lớp học

Tất cả kết nối như thế nào?

Mô hình Shure Stem Ecosystem dành cho lớp học

Tham khảo thiết kế D

Trong thiết kế này, bạn có thể thấy Stem Wall được ghép nối với Stem HubControl. Mỗi thiết bị được kết nối trực tiếp với mạng của bạn thông qua một cáp Ethernet duy nhất.

Stem Wall được ghép nối với Stem Hub và Control

Tất cả kết nối như thế nào?

Stem Wall được ghép nối với Stem Hub và Control

Danh sách sản phẩm Shure Stem Ecosystem

Loa hội nghị Shure Stem Speaker
Loa hội nghị Shure Stem Wall
Loa hội nghị Shure Stem Ceiling
Loa hội nghị Shure Stem Table
Bảng điều khiển cảm ứng Shure Stem Control
Thiết bị hội nghị Shure Stem Hub

Ngọc Thiên là nhà cung cấp thiết bị hội nghị Shure uy tín – chính hãng tại Việt Nam. Do đó, khi mua sản phẩm tại Ngọc Thiên đảm bảo Quý khách sẽ được cung cấp những sản phẩm chính hãng cùng nhiều chính sách và mức giá tốt nhất. Liên hệ Hotline: 028.777.98.999 để được tư vấn giải pháp phù hợp với mọi nhu cầu của khách hàng.

5/5 - (1 bình chọn)