Hỗ trợ, Hỗ trợ phần mềm zoom

Sử dụng báo cáo và khảo sát sau cuộc họp trên Zoom

Sử dụng báo cáo và khảo sát sau cuộc họp trên Zoom

Với tư cách là người chủ trì cuộc họp, bạn có thể lên lịch gửi một cuộc khảo sát cho những người tham gia khi cuộc họp của bạn kết thúc. Sau đó, bạn có thể tải xuống các câu trả lời khảo sát dưới dạng báo cáo để đơn giản hóa việc thu thập phản hồi. Nếu bạn muốn thu thập phản hồi trong cuộc họp, bạn có thể tạo cuộc thăm dò ý kiến ​​trong cuộc họp.

Ngoài tính năng khảo sát cuộc họp gốc của Zoom, bạn có thể chuyển hướng người tham gia đến dịch vụ khảo sát của bên thứ ba, chẳng hạn như Google Forms hoặc Survey Monkey.

Bạn cũng có thể lên lịch gửi một cuộc khảo sát cho những người tham dự sau khi tổ chức hội thảo trên web về Zoom.

Điều kiện để sử dụng báo cáo và khảo sát sau cuộc họp trên Zoom

Cách thêm khảo sát

Để tạo một cuộc khảo sát cho những người tham gia thực hiện khi cuộc họp kết thúc:

 1. Đăng nhập vào cổng web Zoom. 
 2. Bấm vào tab Meetings.
 3. Bấm vào tên cuộc họp mà bạn muốn thêm khảo sát hoặc bấm vào nút Schedule a Meeting để lên lịch cuộc họp mới.
  Lưu ý: Nếu lên lịch cuộc họp có đăng ký hoặc không có đăng ký, trước tiên hãy định cấu hình cài đặt của cuộc họp, sau đó bấm Schedule trước khi tiếp tục. Đảm bảo rằng bạn tạo ID cuộc họp tự động thay vì sử dụng ID cuộc họp cá nhân (PMI) của bạn.  
 4. Cuộn xuống cuối trang và nhấp vào tab Survey.
 5. Nhấp vào + Create new survey.

Ghi chú:

 • Nếu bạn không có tùy chọn để tạo khảo sát, hãy đảm bảo rằng tính năng này đã được bật trong cài đặt .  
 • Nếu bạn muốn sử dụng khảo sát bên ngoài Zoom, hãy nhấp vào + Use a 3rd party survey.

Các loại câu hỏi

Bạn có thể sử dụng các định dạng câu hỏi khác nhau để nhận phản hồi về điều gì quan trọng nhất đối với bạn.

Để chọn định dạng câu hỏi bạn muốn sau khi nhấp vào + Create new survey:

 1. Nhấp vào hộp câu hỏi bạn muốn chỉnh sửa.
 2. Nhấp vào menu thả xuống Single Choice ⌄  để chọn định dạng câu hỏi:

Lựa chọn duy nhất (Single choice)

Sử dụng định dạng một lựa chọn nếu bạn muốn người tham gia chỉ trả lời với một lựa chọn.

 1. Nhấp vào Untitled Question để nhập câu hỏi của bạn.
 2. Nhấp vào Choice 1 để nhập câu trả lời đầu tiên. Nhấp vào Choice 2 để nhập câu trả lời thứ hai nếu cần.
  (Tùy chọn) Nhấp vào + Add choice, sau đó nhấp vào Choice 3 để nhập câu trả lời mới; lặp lại để thêm nhiều lựa chọn nếu cần.
 3. (Tùy chọn) Các tùy chọn tùy chỉnh bổ sung bao gồm:
  • Show as dropdown: Chọn hộp kiểm Show as dropdown cho các lựa chọn hiển thị từ trình đơn thả xuống.
  • Deleting a choice: Nhấp vào biểu tượng xóa Sử dụng báo cáo và khảo sát sau cuộc họp trên Zoom ở bên phải lựa chọn bạn muốn xóa. 
  • Rearrange choice: Nhấp và giữ 6 chấm bên phải của lựa chọn; kéo đến vị trí mới của nó và thả.
  • Required question: Chọn hộp kiểm Required nếu câu hỏi phải được trả lời để tiếp tục. 
  • Duplicating or deleting the question: Nhấp vào biểu tượng More (  ) và chọn tùy chọn của bạn.  
  • Rearrange question: Nhấp và giữ dấu 6 chấm ở đầu hộp câu hỏi; kéo đến vị trí mới của nó và thả. Điều này chỉ hiển thị khi có nhiều câu hỏi. 
 4. (Tùy chọn) Nhấp vào + Add Question để thêm một câu hỏi khác.

Nhiều lựa chọn

Sử dụng định dạng trắc nghiệm nếu bạn muốn người tham gia trả lời bằng một hoặc nhiều tùy chọn.

 1. Nhấp vào Untitled Question để nhập câu hỏi của bạn.
 2. Nhấp vào Choice 1 để nhập câu trả lời đầu tiên. Nhấp vào Choice 2 để nhập câu trả lời thứ hai nếu cần.
  (Tùy chọn) Nhấp vào + Add choice, sau đó nhấp vào Choice 3 để nhập câu trả lời mới; lặp lại để thêm nhiều tùy chọn nếu cần.
 3. (Tùy chọn) Các tùy chọn tùy chỉnh bổ sung bao gồm:
  • Show as dropdown: Chọn hộp kiểm Show as dropdown cho các lựa chọn hiển thị từ trình đơn thả xuống.
  • Deleting a choice: Nhấp vào biểu tượng xóa ở bên phải lựa chọn bạn muốn xóa. 
  • Rearrange choice: Nhấp và giữ 6 chấm bên phải của lựa chọn; kéo đến vị trí mới của nó và thả.
  • Required question: Chọn hộp kiểm Required nếu câu hỏi phải được trả lời để tiếp tục. 
  • Duplicating or deleting the question: Nhấp vào biểu tượng More (  ) và chọn tùy chọn của bạn.  
  • Rearrange question: Nhấp và giữ dấu 6 chấm ở đầu hộp câu hỏi; kéo đến vị trí mới của nó và thả. Điều này chỉ hiển thị khi có nhiều câu hỏi. 
 4. (Tùy chọn) Nhấp vào + Add Question để thêm một câu hỏi khác.

Thang điểm đánh giá

Sử dụng định dạng thang điểm đánh giá nếu bạn muốn người tham gia trả lời với một giá trị giữa một dải số.

 1. Nhấp vào Untitled Question để nhập câu hỏi của bạn.
 2. Trong hộp Score from, nhập một số hoặc nhấp vào mũi tên để chọn số mà phạm vi sẽ bắt đầu từ đó.
 3. Trong  hộp To, nhập một số hoặc nhấp vào mũi tên để chọn số mà phạm vi sẽ kết thúc.
 4. (Tùy chọn) Các tùy chọn tùy chỉnh bổ sung bao gồm:
  • Bên dưới Low score label, hãy nhập giá trị thấp nhất đại diện.
  • Bên dưới High score label, nhập giá trị cao nhất đại diện.
  • Chọn hộp kiểm Required nếu câu hỏi phải được trả lời để tiếp tục.
  • Nhấp vào  biểu tượng More ) để sao chép hoặc xóa câu hỏi.
 5. (Tùy chọn) Nhấp vào + Add Question để thêm một câu hỏi khác.
 6. (Tùy chọn) Nhấp và giữ 6 dấu chấm ở đầu hộp câu hỏi để kéo câu hỏi đến vị trí mới và thả. Điều này chỉ hiển thị khi có nhiều câu hỏi.

Câu trả lời dài

Sử dụng định dạng câu trả lời dài nếu bạn muốn người tham gia trả lời bằng một câu trả lời bằng văn bản.

 1. Nhấp vào Untitled Question để nhập câu hỏi của bạn.
 2. Trong hộp Min Character, nhập một số hoặc bấm vào mũi tên để chọn số ký tự tối thiểu cần thiết cho câu trả lời.
 3. Trong hộp Max Character, nhập một số hoặc bấm vào mũi tên để chọn số ký tự tối đa được phép cho câu trả lời.
 4. Chọn hộp kiểm Required nếu câu hỏi phải được trả lời để tiếp tục.
 5. Nhấp vào  biểu tượng More ) để sao chép hoặc xóa câu hỏi.
 6. (Tùy chọn) Nhấp vào + Add Question để thêm một câu hỏi khác.
 7. (Tùy chọn) Nhấp và giữ 6 dấu chấm ở đầu hộp câu hỏi để kéo câu hỏi đến vị trí mới và thả. Điều này chỉ hiển thị khi có nhiều câu hỏi. 

Cách sử dụng các tùy chọn khảo sát

Để kiểm soát cách người tham gia nhận bản khảo sát khi cuộc họp kết thúc:

 1. Đăng nhập vào cổng web Zoom.
 2. Bấm vào tab Meetings.
 3. Bấm vào tên cuộc họp mà bạn muốn chỉnh sửa cài đặt khảo sát.
 4. Cuộn xuống cuối trang và nhấp vào tab Survey.
 5. Bên cạnh Survey Options, nhấp vào Edit.
 6. Chọn Show in the browser when the meeting ends.
 7. Nhấp vào Save

Để xem trước cuộc khảo sát sẽ trông như thế nào đối với những người tham gia, hãy nhấp vào Preview ở phía bên phải của trang.

Cách xóa khảo sát

 1. Đăng nhập vào cổng web Zoom.
 2. Bấm vào tab Meetings.
 3. Bấm vào tên cuộc họp mà bạn muốn chỉnh sửa cài đặt khảo sát.
 4. Cuộn xuống cuối trang và nhấp vào tab Survey.
 5. Nhấp vào Delete ở phía bên phải của trang, sau đó nhấp vào Delete để xác nhận.

Cách sử dụng khảo sát của bên thứ 3

Ghi chú :

 • Bản khảo sát bạn muốn sử dụng phải được chuẩn bị trên dịch vụ của bên thứ 3 trước khi liên kết để sử dụng sau cuộc họp.
 • Đảm bảo rằng tùy chọn Allow host to use a 3rd-party survey link được bật ở cấp tài khoản.
 1. Đăng nhập vào cổng web Zoom.
 2. Bấm vào tab Meetings.
 3. Bấm vào tên cuộc họp mà bạn muốn chỉnh sửa cài đặt khảo sát.
 4. Cuộn xuống cuối trang và nhấp vào tab Survey.
 5. Nhấp vào + Use a 3rd party survey.
 6. Nhập liên kết đến khảo sát bạn muốn sử dụng.
 7. Nhấp vào Save.

Lưu ý: Mọi liên kết hợp lệ sẽ hoạt động; các liên kết không phải chuyển hướng đến khảo sát của bên thứ 3 để hoạt động. 

Tương tự như URL của người đăng ký tham dự, bạn có thể sử dụng liên kết để chuyển hướng người tham gia đến: 

 • Xem video về một nguyên mẫu đang hoạt động
 • Trang web của công ty bạn
 • Đơn đặt hàng

Cách tải xuống báo cáo về cuộc khảo sát của bạn

Lưu ý : Bạn phải có đặc quyền của chủ sở hữu tài khoản / quản trị viên hoặc là người dùng có quyền truy cập vào báo cáo sử dụng để xem và tải xuống báo cáo.

 1. Đăng nhập vào cổng web Zoom với đặc quyền truy cập các báo cáo sử dụng.
 2. Trong bảng điều hướng, nhấp vào Account Management, sau đó nhấp vào Reports.
 3. Nhấp vào tab Usage Reports.
 4. Nhấp vào Meeting.
 5. Đối với Report Type, hãy chọn Survey Report.
 6. Thu hẹp trường tìm kiếm cuộc họp bằng cách:
  • Lọc ngày tìm kiếm
  • Tìm kiếm ID cuộc họp cụ thể
 7. Chọn hộp kiểm ở bên trái cuộc họp mà bạn muốn tạo báo cáo.
 8. Nhấp vào Generate.
 9. Nhấp vào Download.