Hỗ trợ, Hỗ trợ phần mềm zoom

Cách tham gia cuộc họp Zoom Room bằng thiết bị iOS

Cách tham gia cuộc họp Zoom Room bằng thiết bị iOS

Bạn có thể sử dụng ứng dụng Zoom iOS dành cho thiết bị di động để tham gia cuộc họp đã lên lịch từ Phòng Zoom gần đó. Tài khoản cá nhân của bạn và Phòng Zoom phải nằm trên cùng một tài khoản Zoom.

Yêu cầu

 • Zoom Rooms cho phòng hội nghị
  • PC: 4.3.0 (390.0130) trở lên
  • macOS: 4.3.0 (446.0130) trở lên
  • Chrome: 3.6.2995.0127 trở lên
 • Bộ điều khiển phòng Zoom
  • Android: 4.3.6 (40253.0127) trở lên
  • iOS: 4.3.6 (220.0125) trở lên
  • Windows: 4.3.6 (13374.0129) trở lên

Tham gia cuộc họp Zoom Room bằng thiết bị iOS

 1. Đăng nhập vào ứng dụng Zoom dành cho thiết bị di động dành cho iOS
 2. Lên lịch một cuộc họp
 3. Nhấn vào Cài đặt Tham gia cuộc họp Zoom Room bằng thiết bị iOS
 4. Nhấn vào Cuộc họp
 5. Trong phần Chung, hãy xác minh rằng tính năng Phát hiện phòng Zoom đã được bật. Nếu cài đặt bị tắt, hãy nhấp vào nút chuyển đổi để bật
 6. Khi bạn ở gần Phòng Zoom có sẵn, một thông báo sẽ xuất hiện, hiển thị tên phòng
 7. Nhấn Tham gia bên cạnh chủ đề cuộc họp của bạn
 8. Nhấn Tham gia từ Phòng để tham gia cuộc họp từ Phòng zoom gần đó