Tin công nghệ, Tin tức

Zoom đã đổi tên loại người dùng – Tháng 1-2020

Zoom đã đổi tên loại người dùng - Tháng 1-2020

Zoom đang cập nhật các kiểu người dùng để làm rõ ràng hơn liệu người dùng có đang sử dụng giấy phép hay không. Kể từ ngày 19 tháng 1 năm 2020, loại người dùng chuyên nghiệp sẽ được gọi là cấp phép và loại công ty người dùng sẽ được gọi là tại chỗ. Kiểu người dùng cơ bản sẽ vẫn được gọi là on-prem.

Thay đổi này sẽ không ảnh hưởng đến loại tài khoản của bạn (Basic, Pro, API, Business, Enterprise hoặc Education) và bạn không cần thực hiện hành động nào.

New NameOld NameDescription
BasicBasic Người dùng cơ bản là người dùng không có giấy phép trả phí. Người dùng cơ bản có thể tổ chức cuộc họp với tối đa 100 người tham gia. Nếu 3 người tham gia trở lên tham gia, cuộc họp sẽ kết thúc sau 40 phút. Họ không thể sử dụng tiện ích bổ sung của người dùng và tài khoản như cuộc họp lớn, hội thảo trên web, hội nghị âm thanh hoặc trình kết nối phòng hội nghị.
LicensedProNgười dùng được cấp phép là người dùng tài khoản trả phí có thể tổ chức các cuộc họp không giới hạn trên đám mây công cộng. Theo mặc định, họ có thể tổ chức cuộc họp với tối đa 100 người tham gia và có sẵn giấy phép cuộc họp lớn để có thêm dung lượng. Người dùng được cấp phép có sẵn các tính năng bổ sung sau:
– Tùy chỉnh ID cuộc họp cá nhân
– Ghi vào đám mây Zoom
– Là một máy chủ thay thế
– Chỉ định người khác lên lịch và lên lịch thay mặt cho
– Sử dụng các tiện ích bổ sung cho tài khoản như trình kết nối phòng hội nghị
– Được chỉ định các tiện ích bổ sung cho người dùng như cuộc họp lớn, hội thảo trên web hoặc hội nghị âm thanh cá nhân
– Tùy chỉnh liên kết cá nhân, nếu trên tài khoản doanh nghiệp hoặc giáo dục
On-PremCorpNgười dùng tại chỗ là tài khoản trả phí có thể tổ chức các cuộc họp không giới hạn với trình kết nối cuộc họp tại chỗ. Những người dùng này cũng có sẵn các tính năng bổ sung sau:
Tùy chỉnh ID cuộc họp cá nhân
Sử dụng trình kết nối ghi âm, nếu được định cấu hình cho tài khoản của họ
– Là một máy chủ thay thế
– Chỉ định người khác lên lịch và lên lịch thay mặt cho
– Sử dụng các tiện ích bổ sung cho tài khoản như trình kết nối phòng
– Được chỉ định các tiện ích bổ sung cho người dùng như cuộc họp lớn, hội thảo trên web hoặc hội nghị âm thanh cá nhân
– Tùy chỉnh Liên kết cá nhân, nếu trên tài khoản business hoặc education.