Hỗ trợ, Hỗ trợ phần mềm zoom

Bạn không đủ điều kiện đăng nhập vào Zoom vào thời điểm này

Bạn không đủ điều kiện đăng nhập vào Zoom vào thời điểm này

Để loại bỏ thông báo lỗi này và đăng nhập thành công, hãy thử/ xem xét những điều sau:

Bạn không đủ điều kiện đăng nhập vào Zoom vào thời điểm này

1. Không truy cập từ bất kỳ vị trí truy cập hạn chế nào

Người dùng ở các quốc gia hoặc khu vực sau đây không thể truy cập Zoom vì các lý do pháp lý.

  • Cuba: Vì lý do pháp lý, người dùng ở quốc gia này hiện không thể truy cập các dịch vụ Zoom.
  • Iran: Vì lý do pháp lý, người dùng ở quốc gia này hiện không thể truy cập các dịch vụ Zoom.
  • Triều Tiên: Vì lý do pháp lý, người dùng ở quốc gia này hiện không thể truy cập các dịch vụ Zoom.
  • Syria: Vì lý do pháp lý, người dùng ở quốc gia này hiện không thể truy cập các dịch vụ Zoom.
  • Ukraine (Khu vực Crimea): Vì lý do pháp lý, người dùng ở khu vực này hiện không thể truy cập các dịch vụ Zoom.

2. Thử xóa bộ nhớ cache của bạn

Zoom có ​​giới hạn độ tuổi là 16 và không cho phép bất kỳ ai dưới tuổi truy cập. Nếu bạn đã nhập ngày sinh dưới 16 tuổi, trình duyệt của bạn có thể đã lưu thông tin và thông báo cho Zoom khi bạn cố gắng đăng nhập lại. Trong trường hợp này, hãy xóa bộ nhớ cache của bạn trước khi cố gắng đăng nhập.

3. Thử tắt các tiện ích mở rộng trình duyệt của bạn

Đôi khi, thêm trình chặn và các tiện ích mở rộng trình duyệt khác ảnh hưởng đến Zoom và ngăn bạn hoàn tất quá trình đăng ký.

Thử tắt tất cả các tiện ích mở rộng trình duyệt của bạn trước khi đăng ký.

4. Thử sử dụng chế độ riêng tư hoặc Ẩn danh

Nếu bạn truy cập Zoom trong khi sử dụng trình duyệt của mình ở chế độ thông thường, hãy thử chuyển sang chế độ duyệt web riêng tư hoặc chế độ ẩn danh để xem điều đó có hữu ích không.

5. Thử truy cập từ một thiết bị khác

Một số người dùng Zoom đã xác nhận rằng họ có thể truy cập bằng cách sử dụng một thiết bị khác. Hãy thử đăng ký bằng máy tính xách tay, máy tính bảng hoặc điện thoại của bạn nếu thuận tiện.

Xem thêm: Điều kiện để đăng ký Zoom

Bài viết liên quan