Hỗ trợ, Hỗ trợ phần mềm zoom

Điều kiện để đăng ký Zoom

Điều kiện để đăng ký Zoom

Tại sao không đủ điều kiện đăng ký zoom? Bạn không đủ điều kiện đăng ký vào Zoom vào thời điểm này là sao? Và điều kiện để đăng ký Zoom là gì? Hãy cùng Ngọc Thiên tìm hiểu và đưa ra cách bạn có thể khắc phục nó trong nội dung dưới đây.

Điều kiện để đăng ký Zoom

Khi đăng ký Zoom bạn có thể gặp các thông báo như: “Bạn không đủ điều kiện đăng ký vào Zoom vào thời điểm này”. Nguyên nhân gây ra lỗi này là theo mục 6 tại Điều khoản dịch vụ của Zoom, ghi rõ:

“Bạn xác nhận rằng Bạn từ 16 tuổi trở lên và hoàn toàn có thể và đủ năng lực để tuân theo các điều khoản, điều kiện, nghĩa vụ, xác nhận, tuyên bố và bảo đảm như quy định của Thỏa thuận này.”

Vì thế, bạn cần đảm bảo đủ từ 16 tuổi trở lên tại thời điểm đăng ký tài khoản Zoom để không gặp lỗi “Bạn không đủ điều kiện đăng ký vào Zoom vào thời điểm này” khi đăng ký tài khoản nhé. Ví dụ mình muốn đăng ký tài khoản Zoom vào ngày 14/5/2021 thì ngày sinh của bạn phải từ ngày 14/5/2005 trở về trước thì mới đăng ký được nhé!

Cách sửa lỗi không đủ điều kiện đăng ký Zoom

 1. Truy cập vào cổng web zoom: https://zoom.us/signup.
 2. Điền ngày tháng năm sinh của bạn rồi chọn Continue.
  Bạn cần đảm bảo điền ngày sinh để đảm bảo đủ 16 tuổi trở lên tại thời điểm đăng ký tài khoản Zoom để không gặp lỗi. Tốt nhất bạn nên để năm sinh từ 2004 trở lên.
  Cách sửa lỗi không đủ điều kiện đăng ký Zoom
 3. Nhập email mà bạn muốn đăng ký, nhấp chọn sign up.
  Nhập email mà bạn muốn đăng ký, nhấp chọn sign up.
 4. Truy cập vào tài khoản email bạn vừa nhập. Chọn Activate Account để kích hoạt tài khoản Zoom.
  Truy cập vào tài khoản email bạn vừa nhập. Chọn Activate Account để kích hoạt tài kho

Bài viết liên quan