Lắp đặt màn hình tương tác cho Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông Quân đội

Lắp đặt màn hình tương tác cho Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông Quân đội

Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông Quân đội, thường được biết đến dưới tên giao dịch Viettel hay Tập đoàn Viettel, là một tập đoàn viễn thông và công nghệ Việt Nam được thành lập vào ngày 1 tháng 6 năm 1989. Các ngành nghề chính của tập đoàn bao...