Hỗ trợ, Hỗ trợ phần mềm zoom

Cách bật điều khiển camera từ xa trên Zoom

Cách bật điều khiển camera từ xa trên Zoom

Điều khiển camera từ xa cho phép một người tham gia khác điều khiển camera của bạn và sử dụng chức năng pan-tilt-zoom (PTZ) của máy ảnh. Webcam phải có những tính năng này để hoạt động. Người chủ trì cuộc họp là người tham gia duy nhất có thể yêu cầu điều khiển camera từ xa.

Lưu ý: Tính năng Điều khiển camera từ xa (Far end camera control): Cho phép người dùng khác quản lí camera của bạn trong một cuộc họp. Cả hai người dùng (người yêu cầu quản lí và người cho quyền quản lí) phải bật tùy chọn này.

Cách bật tính năng điều khiển camera từ xa trên Zoom

1. Tài khoản: Bật tính năng điều khiển camera từ xa cho tất cả thành viên trong tổ chức của bạn

Để bật tính năng này cho tất cả thành viên trong tài khoản của bạn:

 1. Đăng nhập vào cổng thông tin điện tử Zoom với tư cách là quản trị viên với đặc quyền chỉnh sửa cài đặt Tài khoản và nhấp vào Account Settings (Cài đặt tài khoản).
 2. Điều hướng đến tùy chọn Far end camera control (Điều khiển camera từ xa) trên tab Meeting và xác minh rằng cài đặt đã được bật.
  Nếu cài đặt bị tắt, hãy nhấp vào nút chuyển đổi Trạng thái để bật cài đặt này. Nếu hộp thoại xác minh hiển thị, hãy chọn Turn On (Bật) để xác minh thay đổi.
  Cách bật tính năng điều khiển camera từ xa trên Zoom
 3. (Tùy chọn) Nếu bạn muốn đặt cài đặt này bắt buộc đối với tất cả người dùng trong tài khoản của mình, hãy nhấp vào biểu tượng khóa, sau đó nhấp vào Lock (Khóa) để xác nhận cài đặt.

2. Nhóm: Bật tính năng điều khiển camera từ xa cho tất cả thành viên của một nhóm cụ thể

Lưu ý: Nếu bạn đã đăng ký tài khoản Zoom mới sau ngày 21 tháng 8 năm 2021; hoặc Trải nghiệm quản trị mới được bật trên tài khoản của bạn, trang Group Management (Quản lý nhóm) đã được đổi tên thành Groups (Nhóm).

Để bật tính năng này cho tất cả các thành viên của một nhóm cụ thể:

 1. Đăng nhập vào cổng web Zoom với tư cách là quản trị viên có đặc quyền chỉnh sửa nhóm người dùng và nhấp vào Group Management (Quản lý nhóm).
 2. Bấm vào tên của nhóm, sau đó bấm vào tab Settings (Cài đặt).
 3. Trong tab Meeting (Cuộc họp), điều hướng đến tùy chọn Far end camera control (Điều khiển camera từ xa) và xác minh rằng cài đặt này đã được bật.
  Nếu cài đặt bị tắt, hãy nhấp vào nút chuyển đổi trạng thái để bật. Nếu hộp thoại xác minh hiển thị, hãy chọn Turn On (Bật) để xác minh thay đổi.
  Cách bật tính năng điều khiển camera từ xa trên Zoom
  Lưu ý: Nếu tùy chọn chuyển sang màu xám, nó đã bị khóa ở cấp Tài khoản và cần được thay đổi ở cấp đó.
 4. (Tùy chọn) Nếu bạn muốn đặt cài đặt này là bắt buộc đối với tất cả người dùng trong nhóm này, hãy nhấp vào biểu tượng khóa, sau đó nhấp vào Turn On (Khóa) để xác nhận cài đặt.

3. Người dùng: Bật tính năng điều khiển camera từ xa cho người dùng riêng

Để bật tính năng này cho mục đích sử dụng của riêng bạn:

 1. Đăng nhập vào cổng web zoom và nhấp vào My Meeting Settings (Cài đặt Cuộc họp của tôi) (nếu bạn là quản trị viên tài khoản) hoặc Meeting Settings (Cài đặt Cuộc họp) (nếu bạn là thành viên tài khoản).
 2. Trong tab Meeting (Cuộc họp), điều hướng đến tùy chọn Far end camera control (Điều khiển camera từ xa) xác minh rằng cài đặt đã được bật.
  Nếu cài đặt bị tắt, hãy nhấp vào nút chuyển đổi trạng thái để bật. Nếu hộp thoại xác minh hiển thị, hãy chọn Turn On (Bật) để xác minh thay đổi.
  Cách bật tính năng điều khiển camera từ xa trên Zoom
  Lưu ý: Nếu tùy chọn chuyển sang màu xám, nó đã bị khóa ở cấp nhóm hoặc cấp tài khoản và bạn sẽ cần liên hệ với quản trị viên Zoom của mình.

Cách sử dụng tính năng sử dụng điều khiển camera từ xa trên Zoom

 1. Bắt đầu một cuộc họp.
 2. Khi đã ở trong cuộc họp, hãy chọn video của người tham gia mà bạn muốn yêu cầu điều khiển camera và chọn Request Camera Control (Yêu cầu điều khiển camera).
  Cách sử dụng tính năng sử dụng điều khiển camera từ xa trên Zoom
  Lưu ý: Nếu người tham gia không có camera có chức năng PTZ, bạn sẽ không thể yêu cầu điều khiển camera.200
 3. Đầu xa sẽ nhận được lời nhắc phê duyệt điều khiển camera.
 4. Sau khi được chấp thuận, các điều khiển sẽ xuất hiện để xoay, nghiêng và thu phóng máy ảnh của người tham gia.
  Cách sử dụng tính năng sử dụng điều khiển camera từ xa trên Zoom