Hỗ trợ, Hỗ trợ phần mềm zoom

Cách đổi Gmail trên Zoom

Cách đổi Gmail trên Zoom

Bạn có thể kiểm tra tài khoản nào đang được sử dụng trong [My Profile] bên dưới địa chỉ email. Bạn có thể sử dụng một hoặc nhiều loại thông tin đăng nhập.

 • Work Email đăng nhập bằng email và mật khẩu
 • Google – Đăng nhập được xác thực từ Tài khoản Google
 • Facebook account  Đăng nhập bằng xác thực từ Facebook
 • Single Sign-On (SSO ) – Đăng nhập 1 lần

Nếu tài khoản của bạn được đăng ký với work mail, google, facebook thì bạn có thể thay đổi được gmail trên phần mềm zoom. Còn trong trường hợp bạn đăng ký bằng email của công ty bạn, thì nếu muốn đổi được email thì bạn cần sự cho phép của nhà người cung cấp hoặc bạn có thể liên hệ với bộ phận hỗ trợ của zoom để nhận được sự hỗ trợ để có thể cập nhật email mới trong tài khoản của bạn.

Điều kiện để đổi gmail trên zoom

 • Email bạn dùng để thay đổi chưa được đăng ký trên phần mềm zoom

Hướng dẫn cách thay đổi gmail đăng nhập trên zoom

Bạn mở phần mềm Zoom trên máy tính và đi tới Settings > Profile và click vào Edit My Profile. Bạn sẽ được đưa tới trang web Zoom.us. Tại đó, bạn thực hiện 4 bước sau:

 1. Đăng nhập vào tài khoản.
 2. Click vào My account nằm ở góc trên bên phải trang web.
 3. Đi tới Profile và click vào Edit bên dưới mục Sign-In Email.
  Cách đổi Gmail trên Zoom
 4. Nhập địa chỉ email mới và nhấp Save Changes để lưu thay đổi.
  Cách đổi Gmail trên Zoom
 5. Một email xác nhận sẽ được gửi đến địa chỉ email mới. Bạn có thể gửi lại yêu cầu hoặc hủy cập nhật email. Bạn cần click vào dấu xác nhận trong email đó trước khi địa chỉ email được thay đổi.
 6. Nhấp vào Confirm Change để kết thúc quá trình thay đổi email.
  Nhấp vào Confirm Change để kết thúc quá trình thay đổi email.

Bây giờ, ID email bạn đã nhập sẽ là ID đăng nhập Zoom mới của bạn. Chúc các bạn thành công!