Hỗ trợ, Hỗ trợ phần mềm zoom

Cách sử dụng tính năng giơ tay trong Zoom

Cách sử dụng tính năng giơ tay trong Zoom

Tính năng giơ tay trong hội thảo trên web cho phép người tham dự, tham luận viên, người đồng tổ chức và người dẫn chương trình giơ tay để biểu thị rằng họ cần thứ gì đó từ người chủ trì, người đồng tổ chức hoặc những người tham gia hội thảo khác. Với tư cách là người dẫn chương trình, có thể hữu ích khi thông báo cho những người tham gia của bạn về cách bạn muốn sử dụng tính năng này khi bắt đầu hội thảo trên web. Ví dụ: nhiều người tổ chức hội thảo trên web sử dụng tính năng này để biết liệu người tham dự có câu hỏi và muốn được bật mí để nói hay không.

Lưu ý : Nếu bạn là người tổ chức hội thảo trên web, bạn cũng có thể tắt tính năng giơ tay và quản lý những người tham gia giơ tay.

Điều kiện đầu tiên

Để giơ tay trong hội thảo trên web:

 • Zoom Desktop Client cho Mac hoặc PC phiên bản 3.5.24604.0824 trở lên
 • Zoom Desktop Client dành cho Linux phiên bản 1.1.44485.0317  trở lên
 • Zoom Mobile App cho iOS phiên bản 3.5.31169.1102 trở lên
 • Zoom Mobile App cho Android phiên bản 3.5.24588.0824 trở lên
 • Tham gia thông qua ứng dụng khách web Zoom

Lưu ý : Việc giơ tay cho các máy chủ và người đồng tổ chức yêu cầu phiên bản 5.4.7 trở lên 

Để quản lý những người tham gia giơ tay:

 • Đăng ký hội thảo trên web hoặc lời mời tham gia với tư cách là người tham gia hội thảo
 • Zoom Desktop Client cho Mac hoặc PC phiên bản  3.5.24604.0824 trở lên
 • Zoom Desktop Client dành cho Linux phiên bản 1.1.44485.0317  trở lên
 • Zoom Mobile App cho iOS phiên bản  3.5.31169.1102 trở lên
 • Zoom Mobile App cho Android phiên bản  3.5.24588.0824 trở lên

Cách giơ tay trong zoom trên Window | Mac

 1. Nhấp vào Raise Hand Raise Hand trên Zoom trong Kiểm soát hội thảo trên web.
 2. Người dẫn chương trình sẽ được thông báo rằng bạn đã giơ tay. Nếu máy chủ cho phép bạn nói chuyện, bạn có thể được nhắc tự bật tiếng. Khi được hiển thị, ảnh hồ sơ và tên của bạn sẽ được hiển thị cho người dẫn chương trình và các thành viên hội thảo. Chỉ tên của bạn được hiển thị cho những người tham dự khác.
 3. Nhấp vào Raise Hand trong Điều khiển hội thảo trên web để hạ thấp nó, nếu cần. Điều này sẽ không tự tắt tiếng nếu bạn không bị tắt tiếng.

Ghi chú:

 • Windows: Bạn cũng có thể sử dụng  phím tắt Alt + Y để nâng hoặc hạ bàn tay của mình.
 • Mac: Bạn cũng có thể sử dụng phím tắt Option + Y để nâng hoặc hạ bàn tay của mình.

Cách giơ tay trong zoom trên Linux

 1. Nhấp vào Raise Hand Raise Hand trên Zoom trong Kiểm soát hội thảo trên web.
 2. Người dẫn chương trình sẽ được thông báo rằng bạn đã giơ tay. Nếu máy chủ cho phép bạn nói chuyện, bạn có thể được nhắc tự bật tiếng. Khi được hiển thị, ảnh hồ sơ và tên của bạn sẽ được hiển thị cho người dẫn chương trình và các thành viên hội thảo. Chỉ tên của bạn được hiển thị cho những người tham dự khác.
 3. Nhấp vào Raise Hand Raise Hand trên Zoom trong Điều khiển hội thảo trên web để hạ thấp nó, nếu cần. Điều này sẽ không tự tắt tiếng nếu bạn không bị tắt tiếng.

Cách giơ tay trong zoom trên Android | iOS

 1. Nhấn vào More, sau đó nhấn Raise Hand.
 2. Người dẫn chương trình sẽ được thông báo rằng bạn đã giơ tay. Nếu máy chủ cho phép bạn nói chuyện, bạn có thể được nhắc tự bật tiếng. Khi được hiển thị, ảnh hồ sơ và tên của bạn sẽ được hiển thị cho người dẫn chương trình và các thành viên hội thảo. Chỉ tên của bạn được hiển thị cho những người tham dự khác.
 3. Nhấn vào More một lần nữa, sau đó nhấn Lower Hand xuống nếu cần.

Cách giơ tay trong zoom trên web

 1. Nhấp vào Raise Hand trong các điều khiển hội thảo trên web.tính năng giơ tay
 2. Người dẫn chương trình sẽ được thông báo rằng bạn đã giơ tay. Nếu máy chủ cho phép bạn nói chuyện, bạn có thể được nhắc tự bật tiếng. Khi được hiển thị, ảnh hồ sơ và tên của bạn sẽ được hiển thị cho người dẫn chương trình và các thành viên hội thảo. Chỉ tên của bạn được hiển thị cho những người tham dự khác.
 3. Nhấp vào Raise Hand để hạ xuống nếu cần.

Cách giơ tay trong zoom trên điện thoại

Nếu bạn tham gia hội thảo trên web qua điện thoại, hãy quay số * 9 để giơ tay.

Lưu ý : Bạn không thể dùng điện thoại để hạ tay mình xuống.

Bài viết liên quan