Hỗ trợ, Hỗ trợ phần mềm zoom

Cách xem trước video của bạn khi tham gia cuộc họp trên Zoom

Cách xem trước video của bạn khi tham gia cuộc họp trên Zoom

Khi tham gia cuộc họp với tư cách là người tham dự, bạn có thể xem trước video của mình trước khi tham gia. Trong khi xem trước video của mình, bạn có tùy chọn cập nhật cài đặt video, chẳng hạn như nền ảo hoặc bộ lọc video. Ngoài ra, bạn có thể kiểm tra video của mình bất kỳ lúc nào khi bạn không tham gia cuộc họp.

Lưu ý : Nếu bạn là người chủ trì cuộc họp, bạn sẽ không được hiển thị hộp thoại xem trước video trước khi bắt đầu cuộc họp, tuy nhiên, bạn có thể kiểm tra cài đặt video của mình trước khi bắt đầu cuộc họp.

Điều kiện

 • Zoom desktop client
  • Windows: 4.4.55311.0714 trở lên
  • macOS: 4.4.55311.0714 trở lên
  • Linux: 2.8.264592.0714 trở lên
  • Chrome OS: 3.3.1710.0714 trở lên
 • Zoom mobile app
  • Android: 4.4.55325.0714 trở lên
  • iOS: 4.4.55341.0715 trở lên

Hướng dẫn xem trước video của bạn khi tham gia cuộc họp trên Zoom

1. Windows | Mac

Bật xem trước video

 1. Đăng nhập vào ứng dụng Zoom trên máy tính để bàn.
 2. Nhấp vào ảnh hồ sơ của bạn, sau đó nhấp vào Settings.
 3. Nhấp vào tab Video zoom .
 4. Chọn hộp kiểm bên cạnh Always show video preview dialog when joining a video meeting.
  Lưu ý: Nếu cài đặt Turn off my video when joining meeting cũng được bật, bạn sẽ không thấy hộp thoại xem trước video khi tham gia cuộc họp video. Bạn phải tắt cài đặt này nếu muốn xem trước video của mình.
 5. Nhấp vào X để đóng.

Xem trước video của bạn trước khi tham gia cuộc họp do người dùng khác tổ chức

 1. Trong ứng dụng Zoom desktop client, hãy tham gia một cuộc họp.
  Lưu ý : Nếu bạn chọn hộp kiểm Turn off my video trong hộp thoại Tham gia Cuộc họp, bạn sẽ tham gia cuộc họp với máy ảnh tắt và bạn sẽ không thể xem trước video của mình trước khi tham gia. Bỏ chọn hộp kiểm này để xem trước video của bạn.
 2. Nếu được nhắc, hãy nhập mật mã cuộc họp và bấm Join Meeting.
  Hộp thoại Xem trước Video sẽ mở ra.
 3. Các tùy chọn sau có sẵn trong hộp thoại Xem trước video:
  • Always show video preview dialog when joining a video meeting: Bỏ chọn hộp kiểm này để tắt tính năng xem trước video trong cài đặt của bạn. Lần tiếp theo khi bạn tham gia cuộc họp video, bạn sẽ không được hiển thị hộp thoại Video Preview. Đảm bảo rằng hộp kiểm này được chọn để tiếp tục bật cài đặt.
  • zoom(Virtual Background): Nhấp vào biểu tượng ở góc trên bên phải để mở cài đặt. Từ đó, bạn có thể thay đổi nền ảo của mình và áp dụng các cải tiến cho video như bộ lọc và hiệu ứng studio.
  • Join with Video: Nhấp để tham gia cuộc họp với video của bạn trên.
  • Join without Video: Nhấp để tham gia cuộc họp khi video của bạn tắt.
 4. Sau khi tham gia cuộc họp, bạn có thể chọn bật hoặc tắt máy ảnh của mình bằng cách nhấp vào Start Video zoom/Stop Video zoom .

2. Android | iOS

Bật xem trước video

 1. Đăng nhập vào ứng dụng Zoom dành cho thiết bị di động.
 2. Ở góc dưới cùng bên phải, nhấn vào Settings  . 
 3. Nhấn vào Meetings.
 4. Nhấn vào nút gạt bên cạnh Always Show Video Preview để bật cài đặt.
  Lưu ý: Nếu cài đặt Always Turn Off My Video cũng được bật, bạn sẽ không thấy hộp thoại Xem trước Video khi tham gia cuộc họp video. Bạn phải nhấn vào nút gạt để tắt cài đặt này nếu bạn muốn xem trước video của mình.

Xem trước video của bạn trước khi tham gia cuộc họp do người dùng khác tổ chức

 1. Trong ứng dụng Zoom dành cho thiết bị di động, hãy tham gia một cuộc họp.
 2. Nếu được nhắc, hãy nhập mật mã cuộc họp và nhấn Tiếp tục.
 3. Các tùy chọn sau có sẵn trong hộp thoại Xem trước video:
  • Always show video preview dialog when joining a video meeting: Nhấn vào nút gạt để tắt tính năng xem trước video trong cài đặt của bạn. Lần tiếp theo khi bạn tham gia cuộc họp video, bạn sẽ không được hiển thị hộp thoại Xem trước video. Để tiếp tục bật cài đặt này, hãy đảm bảo rằng nút chuyển đổi đang bật.
  • (Nền ảo): Nhấn vào biểu tượng ở góc trên cùng bên trái để mở cài đặt video. Từ đó, bạn có thể thay đổi nền ảo của mình và áp dụng các bộ lọc video. Nhấn vào X để đóng màn hình này và quay lại hộp thoại Video Preview.
  • Join with Video: Nhấn để tham gia cuộc họp với video của bạn được bật.
  • Join without Video: Nhấn để tham gia cuộc họp khi video của bạn bị tắt.
 4. Sau khi tham gia cuộc họp, bạn có thể chọn bật hoặc tắt máy ảnh của mình bằng cách nhấn vào Start Video zoomStop Video zoom.