Hỗ trợ, Hỗ trợ phần mềm zoom

Cách hạn chế các tính năng trong cuộc họp trên Zoom

Cách hạn chế các tính năng trong cuộc họp trên Zoom

Cài đặt cuộc họp thông thường cho phép quản trị viên và người dùng hạn chế các tính năng trong cuộc họp nào khả dụng khi tham gia cuộc họp nội bộ. Tuy nhiên, quản trị viên cũng có thể hạn chế các tính năng trong cuộc họp nào khả dụng khi người dùng cũng tham gia cuộc họp bên ngoài. Chúng bao gồm hạn chế người dùng trên tài khoản chuyển tệp, chia sẻ màn hình của họ, sử dụng/ xem trò chuyện trong cuộc họp, thêm chú thích trong khi chia sẻ màn hình, chia sẻ bảng trắng, ghi lại cuộc họp, xem/ nhập phụ đề chi tiết, v.v.

Điều kiện

 • Tài khoản Pro, Business, Education hoặc Enterprise
 • Chủ sở hữu tài khoản hoặc đặc quyền của quản trị viên
 • Zoom desktop client
  • Windows: 5.8.3 trở lên
  • macOS: 5.8.3 trở lên
  • Linux: 5.8.3 trở lên
 • Zoom mobile app
  • Android: 5.8.3 trở lên
  • IOS: 5.8.3 trở lên
 • VDI Client: 5.8.3 trở lên

Cách hạn chế các tính năng trong cuộc họp trên Zoom ở cấp Tài khoản

 1. Đăng nhập vào cổng web Zoom.
 2. Trong menu điều hướng, nhấp vào Account Management, sau đó nhấp vào Account Settings.
 3. Bấm vào tab Meeting.
 4. Trong In Meeting (Advanced), điều hướng đến Restrict users from using selected features when they join a meeting.
 5. Nhấp vào Select Features to Restrict.
 6. Chọn hộp kiểm bên cạnh tính năng bạn muốn hạn chế:
  • Chat – Hạn chế người dùng sử dụng trò chuyện trong cuộc họp.
  • File transfer – Hạn chế việc sử dụng truyền tệp khi đang họp.
  • Screen sharing – Hạn chế người dùng chia sẻ màn hình trong cuộc họp.
  • Annotation – Hạn chế người dùng có thể chú thích trong khi chia sẻ màn hình.
  • Whiteboard – Hạn chế người dùng chia sẻ bảng trắng trong cuộc họp.
  • Remote control – Hạn chế sử dụng tính năng điều khiển từ xa khi tham gia cuộc họp.
  • Local recording – Hạn chế người dùng bắt đầu phiên ghi cục bộ khi đang họp.
  • Closed captioning – Tắt khả năng bắt đầu Phụ đề chi tiết khi đang họp.
 7. Trong Restrict use of this feature in, hãy chọn thời điểm áp dụng hạn chế tính năng:
  • All Meetings – Tắt tính năng này khi người dùng tham gia cuộc họp nội bộ hoặc bên ngoài.
  • External Meetings only – Tắt tính năng này khi người dùng tham gia Cuộc họp bên ngoài.
   Lưu ý: Cài đặt cuộc họp nội bộ sẽ vẫn được áp dụng khi tham gia cuộc họp nội bộ.
 8. Trong Locked, hãy nhấp vào lock, để khóa giới hạn tính năng.
  Lưu ý: Nếu giới hạn được đặt thành All Meetings và giới hạn bị khóa, điều này sẽ ghi đè mọi cài đặt trong cuộc họp được đặt ở cấp Người dùng, Nhóm hoặc Tài khoản.
 9. Nhấp vào Save.

Cách hạn chế các tính năng trong cuộc họp trên Zoom ở cấp độ Nhóm

 1. Đăng nhập vào cổng web Zoom với tư cách là quản trị viên với đặc quyền chỉnh sửa nhóm.
 2. Trong menu điều hướng, nhấp vào User Management rồi nhấp vào Group Management.
 3. Nhấp vào tên nhóm áp dụng từ danh sách.
 4. Bấm vào tab Meeting.
 5. Trong In Meeting (Advanced), điều hướng đến Restrict users from using selected features when they join a meeting.
 6. Nhấp vào Select Features to Restrict.
 7. Chọn hộp kiểm bên cạnh tính năng bạn muốn hạn chế:
  • Chat – Hạn chế người dùng sử dụng trò chuyện trong cuộc họp.
  • File transfer – Hạn chế việc sử dụng truyền tệp khi đang họp.
  • Screen sharing – Hạn chế người dùng chia sẻ màn hình trong cuộc họp.
  • Annotation – Hạn chế người dùng có thể chú thích trong khi chia sẻ màn hình.
  • Whiteboard – Hạn chế người dùng chia sẻ bảng trắng trong cuộc họp.
  • Remote control – Hạn chế sử dụng tính năng điều khiển từ xa khi tham gia cuộc họp.
  • Local recording – Hạn chế người dùng bắt đầu phiên ghi cục bộ khi đang họp.
  • Closed captioning – Tắt khả năng bắt đầu Phụ đề chi tiết khi đang họp.
 8. Trong Restrict use of this feature in, hãy chọn thời điểm áp dụng hạn chế tính năng:
  • All Meetings – Tắt tính năng này khi người dùng tham gia cuộc họp nội bộ hoặc bên ngoài.
  • External Meetings only – Tắt tính năng này khi người dùng tham gia Cuộc họp bên ngoài.
   Lưu ý: Cài đặt cuộc họp nội bộ sẽ vẫn được áp dụng khi tham gia cuộc họp nội bộ.
 9. Trong Locked, hãy nhấp vào lock, để khóa giới hạn tính năng.
  Lưu ý: Nếu giới hạn được đặt thành All Meetings và giới hạn bị khóa, điều này sẽ ghi đè mọi cài đặt trong cuộc họp được đặt ở cấp Người dùng.
 10. Nhấp vào Save.