Cách bắt đầu cuộc họp Webex, Hỗ trợ Webex, Webex Meetings

Hướng dẫn cách bắt đầu cuộc họp trên Personal Room của Webex bằng điện thoại di động

Nếu không sử dụng máy tính, bạn có thể bắt đầu cuộc họp tức thì trên Personal Room của mình qua điện thoại mà không cần phải đăng nhập vào ứng dụng Cisco Webex Meetings.

Chú ý: Bắt đầu cuộc họp tức thì trên Personal Room với một số điện thoại miễn phí chỉ dành cho các gói Webex Meetings có bản quyền và phải trả phí. Bài viết dưới đây đề cập đến các tính năng dành cho gói miễn phí.

Việc bắt đầu và quản lý cuộc họp trực tuyến của bạn từ điện thoại sẽ đem đến nhiều hạn chế, vì vậy chỉ sử dụng điện thoại khi cần thiết. Bạn nên bắt đầu và quản lý cuộc họp của mình từ ứng dụng Webex trên máy tính để bàn, Webex web app hoặc ứng dụng Webex trên thiết bị di động để có những trải nghiệm hội nghị đầy đủ tính năng và chất lượng nhất.

Chú ý: Quản trị viên phải kích hoạt trang Webex thì người chủ trì mới có thể bắt đầu cuộc họp nhanh trên Personal Room qua điện thoại.

1. Truy cập vào trang Cisco Webex

  1. Trên trang chủ của trang Cisco Webex, nhấp vào More ways to join
Hướng dẫn cách bắt đầu cuộc họp trên Personal Room của Webex bằng điện thoại di động

2. Thông tin cuộc họp xuất hiện.

Bắt đầu cuộc họp tức thì trên Personal Room với một số điện thoại miễn phí

2. Các bước tiến hành

  1. Chọn và gọi đến một trong các số điện thoại được cung cấp.
  2. Nhập mã truy cập của cuộc họp và nhấn #.
  3. Khi được nhắc nhập mã người dự thính (attendees), hãy nhấn #.
  4. Khi được nhắc nhập mã PIN của người chủ trì, hãy nhập mã PIN và nhấn #.

Chú ý: Attendees chỉ cần nhấn # để tham gia. Nếu người chủ trì đã bắt đầu cuộc họp tức thì tại Personal Room, Attendees sẽ tự động tham gia. Nếu cuộc họp vẫn chưa bắt đầu, Attendees sẽ được đưa đến sảnh đợi.

Bài viết liên quan