Hỗ trợ, Hỗ trợ Webinar, Tin công nghệ, Tin tức

Hướng dẫn cách thêm hoặc xóa người tham gia trên webinar

Hướng dẫn cách thêm hoặc xóa người tham gia trên webinar

Những người tham gia hội thảo (Người dự thính) là những người tham gia đầy đủ vào cuộc họp. Họ có quyền truy cập vào hầu hết các điều khiển máy chủ bao gồm chia sẻ video và xem danh sách người tham dự. Bạn phải được người tổ chức webinar chỉ định quyền tham gia hội thảo.

Số lượng người tham gia hội thảo tối đa phụ thuộc vào khả năng cuộc họp của máy chủ, trong khi số lượng người tham dự tối đa dựa trên khả năng hội thảo trên web của máy chủ. Dưới đây là một số ví dụ:

 • Tài khoản Pro của bạn có dung lượng cuộc họp mặc định là 100 và bạn có giấy phép webinar 500, do đó bạn có thể tổ chức hội thảo trên web với tối đa 500 người tham dự, nhưng bị giới hạn ở mức tối đa 100 người tham gia hội thảo do dung lượng cuộc họp. 
 • Tài khoản Business hoặc Enterprise của bạn có dung lượng cuộc họp mặc định là 300 và bạn có giấy phép Hội thảo trên web 1000, do đó bạn có thể tổ chức hội thảo trên web với tối đa 1000 người tham dự, nhưng bị giới hạn ở mức tối đa 300 người tham gia hội thảo do dung lượng cuộc họp.
 • Bạn có  Large Meeting 1000 license và giấy phép webinar 1000, do đó bạn có thể tổ chức hội thảo trên web với tối đa 1000 tham luận viên và 1000 người tham dự.

Xem chi tiết giá add-on webinar TẠI ĐÂY.

Cách thêm người tham gia vào webinar

Bạn có thể mời một người hoặc Zoom Room làm người tham gia webinar.

 1. Đăng nhập vào cổng web Zoom
 2. Nhấp vào  Webinars
 3. Nhấp vào chủ đề của webinar mà bạn muốn thêm người tham gia vào
  Cách thêm người tham gia vào webinar
 4. Trong tab Invitations, chọn nút Edit trong phần Invite panelists.
  Cách thêm người tham gia vào webinar
 5. Nhập tên và địa chỉ email để mời họ. Nếu bạn đang mời một Phòng thu phóng, hãy nhập tên phòng. Vị trí của phòng sẽ hiển thị trong cột Email/Zoom Rooms.
  Cách thêm người tham gia vào webinar
 6. Chọn Add Another Panelist để thêm các tham luận viên khác. Nhấn Save để gửi lời mời đến các thành viên mới được nhập.
  Ghi chú:
  – Bạn có thể thêm tối đa 1000 tham luận viên, tùy thuộc vào dung lượng cuộc họp
  – Bạn có thể xóa và thêm tham luận viên bất kỳ lúc nào trên webinar
 7. Nếu bạn đã chọn Send invitation to all newly added panelists immediately, họ sẽ nhận được lời mời qua email sau khi bạn nhấp vào Save.
  Cách thêm người tham gia vào webinar

Thêm người tham gia bằng tệp CSV

Nếu bạn muốn thêm nhiều người tham gia vào webinar, bạn có thể chỉ định người tham gia trong tệp CSV và tải nó lên cổng thông tin điện tử.

1. Tạo tệp CSV

 1. Mở phần mềm bảng tính như Microsoft Excel.
 2. Tạo một tệp mới. Bạn cũng có thể tải xuống và mở tệp mẫu CSV.
 3. Chỉ định thông tin sau:
  • Cột A : Địa chỉ email của mỗi thành viên tham gia hội thảo.
  • Cột B : Họ và tên của từng thành viên tham luận.
  • Lưu ý : Không nhập tiêu đề cột, ví dụ: Địa chỉ email và Tên đầy đủ .
 4. Lưu tệp dưới dạng tệp CSV (được phân cách bằng dấu phẩy).

2. Nhập tệp CSV

 1. Đăng nhập vào cổng web Zoom.
 2. Nhấp vào Webinars
 3. Nhấp vào chủ đề của webinar mà bạn muốn thêm tham luận viên vào.
 4. Trong phần Invite Panelists, nhấp vào Import from CSV.
 5. Nhấp vào Import.
 6. Chọn tệp CSV bạn đã tạo.
  Bạn sẽ thấy danh sách các tham luận viên mà bạn đang nhập. Bạn có thể nhấp vào các tùy chọn này:
  • Resend: Gửi ngay email lời mời đến thành viên tham gia hội thảo.
  • Copy: Sao chép email mời tham gia hội thảo.
  • Delete: Xóa danh sách tham luận được nhập.
  • Send invitation to all newly added panelists immediately: Gửi email lời mời tới tất cả các thành viên tham gia hội thảo đang được nhập sau khi bạn nhấp vào Save.
  • Lưu ý: Nếu bạn không thấy danh sách các tham luận viên mà bạn đang nhập, hãy nhấp vào Cance, tải lại trang, sau đó nhấp vào Edit trong phần Invite Panelists.
 7. Nhấp vào Save.

Cách xóa người tham gia trong webinar

 1. Đăng nhập vào cổng web Zoom.
 2. Nhấp vào Webinars
 3. Nhấp vào chủ đề của webinar mà bạn cần xóa tham gia hội thảo.
  Cách xóa người tham trong webinar
 4. Trong phần Invite Panelists, nhấp vào Edit.
 5. Bên cạnh tên của người tham gia, nhấp vào Delete.
  Cách xóa người tham trong webinar
 6. Nhấp vào Save.

Người tham gia này bây giờ sẽ bị xóa khỏi tất cả các hội thảo trên web trong chuỗi và sẽ cần tham gia với tư cách là người tham dự.

Rate this post