Hỗ trợ, Hỗ trợ phần mềm zoom

Khắc phục lỗi âm thanh bị vọng tiếng trong cuộc họp Zoom

Khắc phục lỗi âm thanh bị vọng tiếng trong cuộc họp Zoom

Nếu bạn nghe thấy âm thanh bị vọng tiếng hoặc phản hồi âm thanh trong cuộc họp zoom của mình, có 3 nguyên nhân có thể xảy ra:

  1. Một người tham gia có cả âm thanh máy tính và điện thoại đang hoạt động
  2. Những người tham gia có loa máy tính hoặc điện thoại quá gần nhau
  3. Nhiều máy tính có âm thanh hoạt động trong cùng một phòng họp

Trường hợp 1: Một người tham gia có cả âm thanh máy tính và điện thoại đang hoạt động

Nếu bạn tham gia từ máy tính và gọi điện từ điện thoại, hãy đảm bảo rằng bạn

Nhập ID người tham gia của bạn khi gọi điện hoặc nhập # ID người tham gia # của bạn khi đã tham gia cuộc gọi

Hoặc, để lại âm thanh máy tính theo cách thủ công trên máy tính của bạn

Khắc phục lỗi âm thanh bị vọng tiếng trong cuộc họp Zoom

Trường hợp 2: Người tham gia có loa máy tính hoặc điện thoại quá gần nhau -> Âm thanh bị vọng tiếng

Nếu một người tham gia khác ở quá gần bạn và cả hai người đều bật loa, vui lòng phát âm thanh hội nghị trên một trong các máy tính hoặc ngắt kết nối điện thoại.

Trường hợp 3: Nhiều máy tính có âm thanh hoạt động trong cùng một phòng họp

Nếu bạn đang ở trong một phòng họp với nhiều thiết bị, vui lòng ngắt kết nối âm thanh máy tính khỏi các thiết bị khác. Để tránh âm thanh bị vọng tiếng trong cuộc họp zoom.

Chọn Tùy chọn âm thanh > Rời khỏi Âm thanh máy tính  (PC / Mac) hoặc Ngắt kết nối (Android / iPhone).

Khắc phục lỗi âm thanh bị vọng tiếng trong cuộc họp Zoom

Tắt tiếng không đủ vì bạn tắt tiếng micrô nhưng loa vẫn bật.

Lời khuyên khác để tránh âm thanh bị vọng tiếng

Nói chung, nếu bạn nghe thấy âm thanh bị vọng tiếng, điều đó có nghĩa là có một thiết bị nào đó đang chuyển kênh âm thanh của bạn trở lại.

Để cách ly người tham dự:

  • Máy chủ có thể tắt tiếng từng người tham dự một
  • Máy chủ có thể tắt tiếng tất cả và bật tiếng từng người một
  • Người tham dự có thể tắt tiếng anh ấy / cô ấy

Nguồn của tiếng vang cũng có thể từ: 

  • Loa (chẳng hạn như TV hoặc soundbar) quá lớn
  • Không hủy được tiếng vang (vấn đề về thiết bị hoặc hiệu suất)
  • Một chiếc micrô kém

Xem thêm:

Các lỗi của zoom và cách khắc phục

Cách khắc phục mã lỗi zoom 300

Cách sử dụng tính năng giơ tay trong Zoom

Cách tắt tiếng và bật tiếng người tham gia cuộc họp trong zoom