Hỗ trợ, Hỗ trợ phần mềm zoom

Lỗi Zoom không vào được phòng Breakout room

Lỗi Zoom không vào được phòng Breakout room

Trong bài viết dưới đây, Ngọc Thiên hướng dẫn cách khắc phục lỗi không vào được phòng Breakout room trên Zoom.

Nguyên nhân

Khi host tạo breakout room chọn chế độ tự động hoặc thủ công nên người tham gia sẽ không tự vào được, trên màn hình người tham gia sẽ không thấy các phòng breakout room.

Host phải tạo lại các breakout room và chọn tùy chọn người tham gia có thể tự chọn và vào phòng.

Cách khắc phục lỗi Zoom không vào được phòng Breakout room

  1. Trong giao diện chính của cuộc họp. Nhấp chọn More -> Breakout room  (hoặc trên thanh menu cuộc họp khi ở chế độ full screen)
    Cách khắc phục lỗi Zoom không vào được phòng Breakout room
  2. Tại ô Create breakout room – Nhập số lượng phòng mà bạn muốn tạo, tối đa 50 phòng
    Tại ô Create breakout room – Nhập số lượng phòng mà bạn muốn tạo, tối đa 50 phòng

Lưu ý: Phải tick vào tùy chọn Let Participants choose room: Để người tham gia có thể tự chọn và vào phòng.

Xem thêm:

Breakout room là gì? Cách sử dụng Breakout room trên Zoom?