Hỗ trợ, Hỗ trợ phần mềm zoom

Ra lệnh bằng giọng nói trên Zoom Rooms

Ra lệnh bằng giọng nói trên Zoom Rooms

Lệnh thoại (Voice commands) cho phép người dùng thực hiện các chức năng cơ bản trong Zoom Rooms trong khi giảm thiểu tiếp xúc với màn hình cảm ứng. Ra lệnh bằng giọng nói với công cụ thoại gốc của Phòng Zoom cho phép người dùng tận dụng chức năng này mà không cần thiết lập hoặc thiết bị bổ sung.

Yêu cầu cài đặt

  • Zoom Rooms phiên bản 5.7.0 trở lên
  • Chủ sở hữu tài khoản, quản trị viên hoặc vai trò có quyền truy cập chỉnh sửa vào Phòng Zoom

Bật voice commands cho Zoom Rooms

  1. Đăng nhập vào cổng web Zoom.
  2. Nhấp vào Quản lý phòng sau đó nhấp vào Phòng Zoom.
  3. Bạn có thể sử dụng hệ thống phân cấp vị trí Phòng Zoom để bật lệnh thoại từ tài khoản, vị trí hoặc cài đặt phòng. Đối với ví dụ này, hãy nhấp vào Cài đặt tài khoản .
  4. Bấm vào tab Cuộc họp, sau đó chuyển đổi cài đặt lệnh thoại và chọn Zoom.

Cách sử dụng lệnh thoại (voice commands) trong phòng Zoom

Bạn có thể nói…Phòng zoom sẽ …
“Xin chào Zoom”Đây là lời cảnh tỉnh để bắt đầu. 
Phòng zoom sẽ sẵn sàng nhận lệnh. 
Bạn cũng có thể nói lệnh này sau đó là lệnh khác. 
“Nhận phòng”
“Trả phòng”
Nhận phòng và giữ phòng, hoặc miễn phí phòng cho người khác sử dụng nếu trả phòng.
“Bắt đầu cuộc họp”
“Bắt đầu cuộc họp đã lên lịch”
“Bắt đầu cuộc họp tức thì”
Bắt đầu một cuộc họp đã lên lịch hoặc tức thì.
“Tham gia ID cuộc họp” (nói số ID)Tham gia ID cuộc họp bạn đã chọn. 
Nếu cuộc họp yêu cầu mật mã, bạn sẽ được nhắc nhập mật mã đó. 
Mật mã phải được đọc một ký tự tại một thời điểm.
“Tham gia liên kết cá nhân” 
(nói tên liên kết cá nhân. Bạn phải nói từng ký tự một)
Tham gia liên kết cá nhân. 
Nếu có mật mã, bạn sẽ được nhắc nhập mật mã đó. 
Tên liên kết cá nhân và mật mã phải được đọc một ký tự tại một thời điểm.
“ Xóa ” Xóa số hoặc ký tự cuối cùng bạn đã nhập. 
“Rời cuộc họp”
“Kết thúc cuộc họp”
Rời khỏi hoặc kết thúc cuộc họp.

Lưu ý: Nếu số hoặc ký tự sai được phát hiện khi nói ID cuộc họp, liên kết cá nhân hoặc mật mã, bạn có thể xóa ký tự cuối cùng. Nếu hệ thống phát hiện ký tự không chính xác trong các lần thử tiếp theo, hãy thử nói ký tự hơi khác một chút. Ví dụ: nếu bạn nói “a” và “8” được phát hiện, thay vào đó hãy nói “chữ thường a”.