Tin tức, Phần mềm, Tin công nghệ

Cách sử dụng Zoom Webinars dành cho người tham gia chính

Cách sử dụng Zoom Webinars dành cho người tham gia chính

Người tham gia chính của hội thảo trực tuyến là người tham gia đầy đủ trong hội thảo trực tuyến và được phép chia sẻ nội dung, âm thanh và video của họ, đồng thời xem danh sách người dự thính hội thảo trực tuyến. Vậy cách sử dụng Zoom Webinars dành cho người tham gia chính như thế nào? hãy cùng chúng tôi tìm hiểu chi tiết trong bài viết dưới đây.

Cách tham gia hội thảo trực tuyến

 1. Mở email Zoom có lời mời người tham gia chính và nhấn vào URL tham gia duy nhất dành cho người tham gia chính của bạn.
  Desktop client sẽ khởi chạy và tham gia hội thảo trực tuyến.
 2. Hoặc sau khi đăng nhập vào desktop client, hãy tham gia hội thảo trực tuyến theo cách thủ công bằng cách nhấn vào Join [Tham gia] và cung cấp ID cùng với mật mã của hội thảo trực tuyến.

Cách kết nối âm thanh trên Zoom Webinars

 1. Khi tham gia hội thảo trực tuyến, bạn sẽ được yêu cầu kết nối âm thanh.
 2. Nhấn vào Join with Computer Audio [Tham gia với âm thanh máy tính].
  Các tùy chọn khác có thể xuất hiện, chẳng hạn như gọi vào hội thảo trực tuyến hoặc được gọi vào hội thảo trực tuyến, nhưng điều này phụ thuộc vào tùy chọn âm thanh mà người chủ trì đã cho phép.
 3. Nhấn Mute [Tắt tiếng] / Unmute [Bỏ tắt tiếng] ở góc dưới bên trái của thanh công cụ điều khiển hội thảo trực tuyến khi cần thiết để điều khiển âm thanh của bạn.
  Ghi chú: Người chủ trì có thể tắt khả năng bỏ tắt tiếng của bạn trong hội thảo trực tuyến. Nếu vậy, bạn sẽ được hướng dẫn liên hệ với người chủ trì thông qua trò chuyện để bỏ tắt tiếng âm thanh của mình.
Zoom Audio and Video Basics

Cách bật video và thêm nền ảo

 1. Nếu người chủ trì đã yêu cầu mặc định bật video, bạn sẽ được yêu cầu xem trước video. Điều này cho phép bạn xem video hiện tại của mình và quyết định tham gia hội thảo trực tuyến có hoặc không có video. Nhấn Join with Video [Tham gia có Video].
 2. Trong khi bạn đang tham gia hội thảo trực tuyến, bạn có thể nhấn Start Video [Bật video] / Stop Video [Dừng video] ở góc dưới bên trái của thanh công cụ điều khiển hội thảo trực tuyến khi cần thiết để điều khiển video của mình.
 3. (Tùy chọn) Bên cạnh nút Start Video [Bật video] / Stop Video [Dừng video], nhấn nút ngocthiensup.com và chọn Choose Virtual Background… [Chọn nền ảo…] để chọn nền ảo. Khi bạn chọn nền ảo, nền ảo sẽ tự động thay đổi trong hội thảo trực tuyến.

Ghi chú: Người chủ trì có thể tắt khả năng bật video trong hội thảo trực tuyến. Nếu vậy, bạn sẽ được hướng dẫn liên hệ với người chủ trì thông qua trò chuyện để bật video của mình.

Cách chia sẻ màn hình của bạn

 1. Trong thanh công cụ điều khiển hội thảo trực tuyến, nhấn vào Share Screen [Chia sẻ màn hình]. Trong thanh công cụ điều khiển hội thảo trực tuyến, nhấn vào Share Screen [Chia sẻ màn hình]. 
Chọn toàn bộ màn hình máy tính để bàn hoặc màn hình, một hoặc nhiều chương trình cụ thể đã mở hoặc Bảng trắng thông thường. Bạn cũng có thể chuyển sang thẻ Advanced [Nâng cao] với các tùy chọn chia sẻ khác, chẳng hạn như chia sẻ trang chiếu làm Nền ảo, chỉ chia sẻ âm thanh máy tính, chia sẻ tệp video cục bộ hoặc nội dung từ camera thứ 2.
(Tùy chọn) Chọn hộp kiểm bên cạnh Share sound [Chia sẻ âm thanh] và/hoặc Optimize for video clip [Tối ưu hóa video clip] để bật các tùy chọn đó ngay khi bạn bắt đầu chia sẻ.
Các tùy chọn này cũng có thể được bật/tắt trong quá trình chia sẻ.
Nhấn Share [Chia sẻ] để bắt đầu chia sẻ màn hình hoặc nội dung của bạn.
 2. Chọn toàn bộ màn hình máy tính để bàn hoặc màn hình, một hoặc nhiều chương trình cụ thể đã mở hoặc Bảng trắng thông thường. Bạn cũng có thể chuyển sang thẻ Advanced [Nâng cao] với các tùy chọn chia sẻ khác, chẳng hạn như chia sẻ trang chiếu làm Nền ảo, chỉ chia sẻ âm thanh máy tính, chia sẻ tệp video cục bộ hoặc nội dung từ camera thứ 2.
 3. (Tùy chọn) Chọn hộp kiểm bên cạnh Share sound [Chia sẻ âm thanh] và/hoặc Optimize for video clip [Tối ưu hóa video clip] để bật các tùy chọn đó ngay khi bạn bắt đầu chia sẻ.
  Các tùy chọn này cũng có thể được bật/tắt trong quá trình chia sẻ.
 4. Nhấn Share [Chia sẻ] để bắt đầu chia sẻ màn hình hoặc nội dung của bạn.
Share Your Screen, Video, or Audio

Cách trả lời Hỏi đáp

 1. Trong thanh công cụ điều khiển hội thảo trực tuyến, nhấn vào mục Hỏi đáp. Trong thanh công cụ điều khiển hội thảo trực tuyến, nhấn vào mục Hỏi đáp.
  Các câu hỏi mà người dự thính gửi sẽ được liệt kê mặc định theo thứ tự thời gian, đồng thời cũng có tính năng sắp xếp theo số lượng lượt thích.
 2. Đối với mỗi câu hỏi, bạn có các tùy chọn sau:
  • Answer Live [Trả lời trực tiếp]: Cho biết bạn sẽ trả lời câu hỏi trực tiếp trong hội thảo trực tuyến
  • Type Answer [Gõ câu trả lời]: Gửi câu trả lời trực tiếp trong phần Hỏi đáp; có thể cho phép mọi người cùng xem hoặc chỉ hiển thị cho người dự thính đã gửi câu hỏi.
  • Dismiss [Bỏ qua]: Bỏ qua câu hỏi để tất cả người dự thính không thể nhìn thấy câu hỏi đó nữa. Có thể mở lại bằng cách chuyển sang thẻ Dismissed [Đã bỏ qua].
Use Q&A, Raise Hand, and Chat in Zoom Webinar

Cách trò chuyện với người chủ trì, người dự thính và người tham gia chính khác

 1. Trong thanh công cụ điều khiển hội thảo trực tuyến, nhấn Chat [Trò chuyện] Cách trò chuyện với người chủ trì, người dự thính và người tham gia chính khác.
 2. Nhấn vào hộp nhập văn bản và nhập tin nhắn của bạn.
 3. (Tùy chọn) Nhấn vào menu thả xuống To [Đến]: để chọn gửi tin nhắn tới người dự thính hoặc người tham gia chính cụ thể.
  Ghi chú: Người chủ trì có thể giới hạn các tùy chọn có sẵn dành cho bạn.
 4. Nhấn Enter để gửi tin nhắn.
5/5 - (1 bình chọn)

Bài viết liên quan