Hỗ trợ, Hỗ trợ Zoom Webinar

Tạo liên kết theo dõi nguồn đăng ký webinar

Tạo liên kết theo dõi nguồn đăng ký webinar

Theo dõi nguồn (Source tracking) cho phép bạn biết người đăng ký của bạn đến từ đâu nếu bạn chia sẻ trang đăng ký webinar ở nhiều địa điểm. Ví dụ: bạn có thể chia sẻ một liên kết theo dõi nguồn trên Facebook và một liên kết khác trên Twitter, để xem người dùng đăng ký trên nền tảng nào.

Bạn có thể tạo tối đa 50 URL đăng ký duy nhất cho các nền tảng khác nhau và chia sẻ liên kết duy nhất đó để theo dõi số lượng người truy cập trang đăng ký và bao nhiêu người hoàn thành đăng ký.

Nếu nhiều liên kết theo dõi nguồn được sử dụng cho hội thảo trên web theo yêu cầu, tất cả các URL sẽ chuyển hướng đến bản ghi sau khi hội thảo trên web hoàn tất.

Yêu cầu

 • Webinar add-on
 • Webinar được lên lịch có đăng ký

Thêm liên kết theo dõi nguồn để đăng ký webinar

 1. Đăng nhập vào cổng web Zoom.
 2. Nhấp vào Webinars.
 3. Nhấp vào chủ đề của hội thảo trên web mà bạn muốn thiết lập theo dõi đăng ký.
  Thêm liên kết theo dõi nguồn để đăng ký webinar
 4. Di chuyển đến phần Invitations.
 5. Bên cạnh Source Tracking Link, hãy nhấp vào +Add.
  Bên cạnh Source Tracking Link, hãy nhấp vào +Add.
 6. Nhập Source Name,  chẳng hạn như nơi bạn sẽ chia sẻ URL. Ví dụ: Facebook hoặc Ban đầu Email Blast.
  Nhập Source Name, chẳng hạn như nơi bạn sẽ chia sẻ URL. Ví dụ: Facebook hoặc Ban đầu Email Blast.
 7. Nhấp vào Lưu .
 8. (Tùy chọn) Lặp lại các bước 4-6 cho mỗi URL bổ sung mà bạn cần tạo.
 9. Di chuột qua URL và nhấp vào biểu tượng icon sao chép để sao chép liên kết. 
 10. Dán URL vào nơi bạn muốn chia sẻ nó.

Xem kết quả theo dõi

 1. Đăng nhập vào cổng web Zoom.
 2. Nhấp vào Webinar.
 3. Nhấp vào chủ đề của hội thảo trên web mà bạn muốn thiết lập theo dõi đăng ký.
  Nhấp vào chủ đề của hội thảo trên web mà bạn muốn thiết lập theo dõi đăng ký.
 4. Di chuyển đến phần Invitations
  Di chuyển đến phần Invitations
  • Bạn có thể xem số lượng đăng ký từ liên kết đó và số lượng khách truy cập vào liên kết đó.
  • Bạn cũng có thể xuất báo cáo ở định dạng CSV. Điều này sẽ bao gồm tên, họ, địa chỉ email, thời gian đăng ký, trạng thái phê duyệt, liên kết họ đã sử dụng để đăng ký và bất kỳ câu hỏi tùy chỉnh nào. Nhấp vào Xuất tất cả để tải xuống báo cáo.