Hỗ trợ, Hỗ trợ Zoom Phone

Tổng hợp mã lỗi và cách khắc phục cho Zoom Phone

Tổng hợp mã lỗi và cách khắc phục cho Zoom Phone

Sử dụng bài viết này để xác định và khắc phục lỗi thường gặp khi sử dụng Zoom Phone trên ứng dụng di động hoặc ứng dụng Zoom dành cho máy tính để bàn.

Lưu ý: Mã lỗi là 3 chữ số cuối cùng của mã bạn thấy trong thông báo lỗi. Ví dụ: nếu bạn thấy thông báo lỗi Call failed (code: 2202404), thì mã lỗi là 404.

Mã lỗi cho Zoom Phone

Mã lỗi và chi tiếtCách khắc phục
401, 407: Tài khoản không được phép. Vui lòng liên hệ với quản trị viên.
403: Tài khoản của bạn không hoạt động. Vui lòng liên hệ với quản trị viên.
403: Cuộc gọi của bạn chưa thể hoàn tất. Vui lòng thử lại sau.
Liên hệ với quản trị viên Zoom Phone của bạn để được trợ giúp. 
Quản trị viên có thể cần phải chỉ định giấy phép Zoom Phone hoặc gói gọi.
404: Số bạn đã gọi không tồn tại. Vui lòng thử lại sau. Số điện thoại bạn đã gọi không tồn tại hoặc không hợp lệ. Kiểm tra kỹ xem số bạn đã gọi có đúng không. Nếu quay số quốc tế, hãy đảm bảo bao gồm mã quốc gia, mã vùng và số điện thoại.
405, 406: Yêu cầu của bạn không được phép. Vui lòng liên hệ với quản trị viên của bạn.Liên hệ với quản trị viên Zoom Phone của bạn để được trợ giúp. Quản trị viên của bạn có thể đã xóa gói gọi đi để quay số đi. Bạn có thể cần thay đổi cài đặt tường lửa mạng hoặc máy chủ proxy của mình .
408: Yêu cầu hết thời gian. Vui lòng kiểm tra mạng của bạn và thử lại sau.Liên hệ với quản trị viên Zoom Phone của bạn để được trợ giúp. Bạn có thể cần thay đổi cài đặt tường lửa mạng hoặc máy chủ proxy của mình.
415: Loại phương tiện không được hỗ trợ, vui lòng liên hệ với quản trị viên của bạn và kiểm tra loại phương tiện.Loại phương tiện (codec âm thanh) không được hỗ trợ. Liên hệ với quản trị viên Zoom Phone của bạn để được trợ giúp. Bạn có thể cần thay đổi cài đặt tường lửa mạng hoặc máy chủ proxy của mình .
439, 482, 483, 502: Dịch vụ của bạn bị ảnh hưởng bởi sự cố mạng. Vui lòng kiểm tra mạng của bạn và thử lại sau.Liên hệ với quản trị viên Zoom Phone của bạn để được trợ giúp. Bạn có thể cần thay đổi cài đặt tường lửa mạng hoặc máy chủ proxy của mình.
480, 504: Số bạn đã gọi tạm thời không khả dụng. Vui lòng thử lại sau.Số bạn đã gọi tạm thời không khả dụng; chẳng hạn, bên kia có thể không có mặt hoặc từ chối cuộc gọi. Hãy thử gọi lại sau.
486: Người ngang hàng bận rộn. Vui lòng thử lại sau.
481, 487, 491, 504, 600, 604: Dịch vụ này hiện không khả dụng. Vui lòng thử lại sau.
503: Dịch vụ không khả dụng. Vui lòng thử lại sau.
Thường do sự cố máy chủ. Hãy thử gọi lại sau hoặc liên hệ với quản trị viên Zoom Phone của bạn để được trợ giúp. Bạn có thể cần thay đổi cài đặt tường lửa mạng hoặc máy chủ proxy của mình.
432439482483502503805: Dịch vụ của bạn bị ảnh hưởng bởi sự cố mạng. Vui lòng kiểm tra mạng của bạn và thử lại sau.Đã xảy ra lỗi định tuyến. Liên hệ với quản trị viên Zoom Phone của bạn để được trợ giúp. Bạn có thể cần thay đổi cài đặt tường lửa mạng hoặc máy chủ proxy của mình.
500: Số cuộc gọi hiện không khả dụng, vui lòng kiểm tra số cuộc gọi và thử lại sau.Thường do sự cố máy chủ. Hãy thử gọi lại sau. Đồng thời kiểm tra xem số bạn đã gọi có đúng không. Nếu quay số quốc tế, hãy đảm bảo bao gồm mã quốc gia, mã vùng và số điện thoại.
504: Số bạn đã gọi hiện tại (không khả dụng / không trực tuyến), vui lòng thử lại sau.Đã xảy ra lỗi máy chủ với số điện thoại bạn quay. Hãy thử gọi lại sau.
603: Người ngang hàng bận rộn. Vui lòng thử lại sau.Người tham gia cuộc gọi khác có thể đã từ chối cuộc gọi của bạn hoặc không thể trả lời cuộc gọi và không có các tuyến đường thay thế như thư thoại để định tuyến cuộc gọi.
702: Chứng chỉ SSL không thành công – Tên cảnh báo không khớpĐảm bảo rằng bạn đã cài đặt phiên bản Zoom mới nhất.
703: Chứng chỉ SSL không thành công – Bắt tay không thành côngĐảm bảo rằng bạn đã cài đặt phiên bản Zoom mới nhất.
802803: Không có cuộc gọi khẩn cấp.Liên hệ với quản trị viên Zoom Phone của bạn để được trợ giúp. 
Họ có thể cần bật tính năng gọi khẩn cấp cho trang web của bạn.
804: Kết nối lại mạng đang diễn raChờ mạng kết nối lại.
1000 đến 1003: Kết nối mạng kém. Chất lượng âm thanh có thể bị ảnh hưởng.Mạng của bạn không đáp ứng yêu cầu băng thông cho Zoom Phone. Liên hệ với quản trị viên Zoom Phone của bạn hoặc nhà cung cấp dịch vụ internet để được trợ giúp.