Giờ đây, bạn không còn phải lo lắng bỏ lỡ bất cứ một nội dung quan trọng nào trong cuộc họp/sự kiện của công ty, tổ chức. Webex MeetingsWebex Events hỗ trợ tính năng ghi lại nội dung cuộc họp/sự kiện cho những người không thể tham dự hoặc cho những ai muốn tham khảo lại nội dung đã được thảo luận. Bản ghi có thể được lưu vào đám mây hoặc lưu vào máy tính dưới dạng bản ghi cục bộ.

Cùng ngocthiepsup.com tìm hiểu cách ghi lại nội dung cuộc họp/sự kiện Webex, cách chỉnh sửa bản ghi, các tùy chọn điều khiển cho bản ghi phát lại và cách ghi lại các tệp có định dạng nâng cao bằng công cụ Network Recording Player của Webex qua một số bài viết dưới đây.