Hỗ trợ, Hỗ trợ phần mềm zoom

Cách bật tính năng khảo sát Webinar trên Zoom

Cách bật tính năng khảo sát Webinar trên Zoom

Tính năng Webinar Survey cho phép người chủ trì khảo sát những người tham dự sau khi hội thảo trên web kết thúc. Ngoài tính năng khảo sát Webinar trên Zoom, bạn có thể chuyển hướng người tham dự đến dịch vụ khảo sát của bên thứ ba (ví dụ: Google Forms hoặc Survey Monkey).

Bật tính năng khảo sát Webinar trên Zoom

khảo sát Webinar trên Zoom

Tài khoản

 1. Đăng nhập vào web Zoom.
 2. Trong bảng điều hướng, nhấp vào Account Management, sau đó nhấp vào Account Settings.
 3. Bấm vào tab Meeting.
 4. Bật Webinar Survey. Trong cửa sổ Enable “Webinar Survey”, hãy nhấp vào Enable.

Nhóm

 1. Đăng nhập vào web Zoom.
 2. Trong bảng điều hướng, nhấp vào User Management rồi nhấp vào Group Management.
 3. Bấm vào nhóm mong muốn.
 4. Bấm vào tab Meeting.
 5. Bật Webinar Survey. Trong cửa sổ Enable “Webinar Survey”, hãy nhấp vào Enable.

Người dùng

 1. Đăng nhập vào web Zoom .
 2. Trong bảng điều hướng, nhấp vào Settings.
 3. Bấm vào  tab Meeting.
 4. Bật Webinar Survey.
  Lưu ý : Nếu tính năng này bị tắt và chuyển sang màu xám làm mờ preview app Zoom khi chuyển đổi app, hãy liên hệ với quản trị viên tài khoản của bạn. 

Bài viết liên quan