Cách quản lý âm thanh, Cách quản lý âm thanh, Hỗ trợ Webex, Webex Events, Webex Meetings

Hỗ trợ âm thanh trên Cisco Webex

Webex Audio (âm thanh kết hợp) cung cấp sự linh hoạt cho người tham dự khi tham gia hội nghị âm thanh bằng máy tính (VoIP) hoặc bằng điện thoại. Không có tùy chọn cấp độ cuộc họp để bật hoặc tắt tính năng này. Nó có sẵn khi Webex Audio khả dụng trong cuộc họp trên Webex.

Hỗ trợ âm thanh trên Webex Các tính năng như tắt tiếng và bật tiếng, biểu tượng và thông báo người nào đang phát biểu dành cho người tham dự đều giống như nhau. Người tham dự có thể chuyển từ sử dụng máy tính sang điện thoại hoặc điện thoại sang máy tính bất cứ lúc nào. Có thể thấy trạng thái người tham dự và chế độ họ đang sử dụng để kết nối với hội nghị trong danh sách Participant.

1. Nền tảng và dịch vụ được hỗ trợ âm thanh của Webex

Webex Audio (âm thanh kết hợp) được hỗ trợ trên các dịch vụ và nền tảng sau:

Hỗ trợ Webex Audio
(Âm thanh kết hợp)
WindowsMac OS XLinux và SolarisiOSAndroid
Webex Meetingsxxxxx
Webex Support
Webex Eventsxxxx
Webex Trainingxxxxx

2. Hỗ trợ tính năng Webex Audio

Đặc tínhMiêu tả Webex MeetingsWebex EventsWebex TrainingWebex Support
Webex 
Teleconference
Các tùy chọn âm thanh được tích hợp vào các phiên trực tuyến:
Gọi đến: Webex cung cấp số điện thoại đường dài miễn phí hoặc tính phí cho các thành viên khi tham gia phiên họp (có sẵn số điện thoại quốc tế)
Gọi lại: Khi tham gia một phiên họp, người tham dự hãy nhập số điện thoại để Webex có thể gọi đến.
xxxx
Hội nghị
Cá nhân
– Hội nghị Cá nhân cho phép người dùng bắt đầu với một hội nghị âm thanh, sau đó có thể chọn mở rộng cuộc họp bao gồm cuộc họp trực tuyến hoặc cuộc họp hội nghị.
– Tài khoản Hội nghị Cá nhân có thể có tối đa ba bộ số truy cập (mã truy cập máy chủ và người tham dự). 
Để đăng ký tài khoản Hội nghị Cá nhân, hãy chuyển đến 
tab My Webex và chọn 
Personal Conferencing.
x
Các dịch vụ hội nghị từ xa khácSử dụng dịch vụ hội nghị từ xa của bên thứ ba.xxxx
Tích hợp âm thanh thoại qua IP (VoIP)Thay vì sử dụng điện thoại, hãy sử dụng máy tính để gửi âm thanh qua Internet.xxx
Truyền phát âm thanh (Audio broadcast)Âm thanh một chiều, dành cho các cuộc họp mà người tham dự chỉ nghe. 
Người dẫn chương trình nói bằng cách sử dụng micrô được kết nối với máy tính của họ.
x

3. So sánh các tính năng âm thanh của Webex

Đặc tínhMô tảTruyền phát âm thanh (Chỉ dành cho sự kiện)Webex AudioVoIP tích hợp (Chỉ dành cho VoIP)Hội nghị Cá nhân
Quy mô
hội nghị
Bao nhiêu người có thể tham gia một phiên họp?– 3000 người.
– 1000 người.
– Lên đến 1000 trên điện thoại và lên đến 2000 trên 
Webex VoIP cho các Webex Events hỗ trợ 3000 người tham dự.
– Lên đến 1000 trên điện thoại hoặc lên đến 1000 trên 
Webex VoIP cho Các Webex Events hỗ trợ 1000 người tham dự.
– 1000 đối với Webex Meetings
– 3000 và
1000 đối với Webex Events
– 1000 đối với 
Webex Training
500 người tham dự
Tắt tiếng khi tham gia phiên họpTự động tắt tiếng micrô của người tham dự khi họ tham gia phiên họpN / AĐúngĐúngKhông
Tự động bắt đầu hội nghị âm thanhBắt đầu phát âm thanh khi người tham dự tham gia phiên họp; 
Nếu người chủ trì cuộc họp chưa tham gia, người tham dự sẽ nghe thấy một thông báo được ghi lại cho họ biết rằng người chủ trì không có mặt
Đúng
Không bắt buộc
KhôngKhông bắt buộc
Nhiều người phát biểuCó bao nhiêu người có thể phát biểu trong cuộc họp?Chỉ người chủ trì, người thuyết trình và người tham gia hội thảo mới có quyền phát biểuKhông có giới hạnKhông có giới hạnKhông có giới hạn
Hỗ trợ cho cuộc họp
Webex Audio (âm thanh kết hợp)
Cuộc họp 
Webex Audio (âm thanh kết hợp) nơi người tham dự có thể linh hoạt tham gia hội nghị thông qua điện thoại hoặc VoIP trên máy tính để bàn.
ĐúngĐúngKhôngN / A
Hỗ trợ TCP / UDPWebex hỗ trợ giao thức UDP và TCPĐúngN / AĐúngN / A
Âm báo vào và raWebex có thể phát ra âm thanh thông báo khi một thành viên tham gia hoặc rời khỏi phiên họp.
 Chú ý: Khi sử dụng tùy chọn Webex Audio, nếu chọn tính năng Thông báo tên (Announce Name), những người tham gia sử dụng tùy chọn âm thanh máy tính sẽ không có quyền ghi và thông báo tên của họ.
KhôngĐúngKhôngĐúng
Báo cáoChạy các báo cáo hiển thị 
mức sử dụng 
Webex Audio
ĐúngĐúngĐúngĐúng
Lưu cài đặt mặc địnhLưu cài đặt âm thanh mặc định trong 
cấu hình 
My Webex để bắt đầu và lên lịch phiên họp dễ dàng hơn với các cài đặt ưu tiên.
ĐúngĐúngĐúngĐúng

Bài viết liên quan